Lokalpolitik

RUNDTURENMEDOK

Ole K. Petersenole.k.petersen@nordjyske.dk ØSTERVRÅBAPTISTMENIGHED med kirke i både Østervrå og Tårs er på vej til at vokse ud af de bestående rammer. Det hænger sammen med, at menigheden de seneste år har oplevet en meget positiv vækst. - Det er meget positivt at se vores arbejde vokse og se flere blive en del af menigheds-familien. Udfordringen er, at menighedens lokaler ofte er udnyttet til det yderste, bemærker formanden for menighedens byggeudvalg, ErikRugholm Nielsen. De sidste par år har der været arbejdet med planer om udvidelse af menighedens kirker i både Østervrå og Tårs.Men det er meget vanskeligt at komme igennem med byggeplaner på grund af beliggenheden, bebyggelsesprocenter og parkeringsforhold. Overvejelserne er nu endt med, at Østervrå Baptistmenighed har købt bygningerne Sæby Landevej 415 og 417 i Sæsing, der hidtil har huset Karlsen Vinduer & Døre og en tid endnu Svane Køkkener. Her er der planen at indrette et kirkecenter på ca. 2000 kvadratmeter med god plads vokseværk. Ombygningen ventes ville ske i etaper over de kommende år. -VI,DERBORIBYEN, er de bedste til at sælge den til andre. Sådan hedder på forsiden til en brochure, der er husstandsomdelt i forbindelse med SæbyKommunes konkurrence med en præmiesum på 20.000 kr. Konkurrencen går på at skaffe tilflyttere til kommunen. I brochuren "Sælg Voerså" peges der på, at Voerså er en dejlig by med aktiviteter for alle aldre, en idyllisk beliggenhed, gode forhold for børn og unge og ikke mindst billige byggerunde. Et eksempel herpå: En kommunal byggegrund på 945 kvadratmeter kan iVoerså købes for 58.178 kr. DEBATTEN om forslaget til Kommuneplanen 2005-2017 kan nu for alvor gå i gang. Det omfattende materiale er trykt i tre hæfter med henholdsvis hovedstruktur, rammer og kort. Hovedstrukturen gælder de overordnede mål for udviklingen inden for områder som f.eks. børn og unge, kultur og fritid, erhverv, turisme og detailhandel. Rammedelen skal fastsætte retningslinier for, hvad de forskellige arealer i den nuværende SæbyKommune efter forslaget kan bruges til. Hæftet med kortbilig viser de områder, der foreslås udlagt i den nye kommuneplan. Offentlighedsfasen indledes nu, idet kommuneplanforslaget bliver offentliggjort på onsdag. Det vil fra den 12. august kunne ses på SæbyKommunens hjemmeside på internet-adressen www.saeby.dk Den offentlige høring kører derefter frem til den 29.september, der er fastsat som sidste frist for indsendelseaf kommentarer fra borgerne. Efter udløbet af offentlighedsfasen skal Sæby Byråd se på de indkomne idéer, forslag og kommentarer - og derefter tage stilling til, om det skal føre til justeringer inden den endelige godkendelse af den nye kommuneplan.