Rungende ja til euro

Skal vi udskifte vores danske krone med en fælles europæisk euro. Svaret må være et højt og rungende ja.

Fordi det økonomiske samarbejde i EU, hvor vigtige økonomiske beslutninger træffes i fællesskab og hvor alle europæere anvender den samme valuta, har været en succes. Væk er alle valutaspekulationerne og nationalstaternes egne kortsigtede økonomiske beslutninger, der trak Europa i forskellige retninger og skabte usikkerhed og uro. Etableringen af det Økonomisk og Monetære samarbejde (ØMU’en) og indførelsen af Euroen har skabt en stærk valuta og skabt stabilitet og vækst i Europa. Finanskrisen har for alvor vist, hvilke omkostninger, der er forbundet med at stå uden for. Modstanderne har hævdet, at omkostningerne ved ikke at være med i den fælles valuta har været til at overse. Renten i Danmark har ikke været meget højere i Danmark end i landene med den fælles valuta, har det lydt. Men nu, da finanskrisen blæser igennem Europa, og bankerne mangler penge, viser forskellen sig virkelig. Borgerne på Island var blandt de første ofre for finanskrisen og også den svenske valuta kom under pres. Markedet har simpelthen ikke tillid til små økonomier med egen valuta, når der er krisestemning. Penge bliver trukket ud af de små selvstændige økonomier, og det skaber store problemer for virksomheder og husholdninger. Havde vi en euro som valuta, ville danskerne betale samme lave rente som i resten af Europa. Vi opfylder kravene til at være med – og det bør Danmark være. Ved at afskaffe kronen og indføre Euroen bidrager vi til et stærkt europæisk fællesskab, der gør hvert enkelt medlemsland stærkere. Et Europa, hvor det danske kan udfolde sig. Kronen gør os ikke mere danske end Euroen gør. Euromønterne er præget med de nationale symboler. Danmark har siden 1982 ført fastkurspolitik. Det betyder at den danske krone har været låst fast til en vigtig valuta. Først den tyske D-mark og siden 2001, euroen. Fastkurspolitikken har medført, at den høje inflation og de høje renter der i 70’erne og starten af 80’erne plagede danskerne, forsvandt. Den betød også, at der kunne gennemføres reformer, der har holdt arbejdsløsheden nede på et lavt niveau. Kronen er således låst fast til Euroen, og det betyder at Nationalbanken ikke kan fastsætte sin egen rente. Når Den Europæiske Centralbank ændrer sin, følger Nationalbanken trop. Hvem er med: Den 1. januar 2002 blev euroen fysisk indført som valuta i 12 af de dengang 15 EU-lande: Tyskland, Italien, Belgien, Luxembourg, Holland, Irland, Grækenland, Spanien, Portugal, Østrig og Finland. Den første januar 2007 indførte Slovenien, som det første af de ti nye medlemslande, der blev optaget den 1. maj 2004, euroen. Den 1. januar 2008 kom også Malta og Cypern med i eurosamarbejdet. Euroen er nu verdens næststørste reservevaluta og den næstmest handlede valuta på de globale valutamarkeder. Samtidig er euroens rolle som handels- og afregningsvaluta stigende og betegner sig for over halvdelen af euroområdets eksterne handel.