Rusland nedlægger veto mod klimaresolution i FN

I Sikkerhedsrådet har Rusland nedlagt veto mod en resolution om klimaændringer som global sikkerhedstrussel.

Rusland har mandag nedlagt veto mod en resolution fra FN's Sikkerhedsråd, der formelt knytter klimaforandringer til globale sikkerhedsudfordringer.

Den foreslåede resolution havde fået støtte fra et flertal af FN's medlemslande.

Med opbakning fra blandt andet Niger og Irland blev FN-generalsekretær António Guterres i udkastet opfordret til at "integrere klimarelaterede sikkerhedsrisici som et centralt element i konfliktforebyggende strategier".

Resolutionsudkastet havde støtte fra 12 af Sikkerhedsrådets 15 medlemmer.

Kina afstod fra at stemme, mens Indien stemte imod.

Inderne argumenterede for, at global opvarmning primært er et spørgsmål relateret til økonomisk udvikling snarere end international sikkerhed.

I udkastet blev Guterres også opfordret til at indrapportere "sikkerhedskonsekvenserne" af klimaforandringer til Sikkerhedsrådet inden for to år og i forlængelse af det finde løsningsforslag til, hvordan disse risici kan håndteres.

/ritzau/AFP