Ruslands regering siger ja til Kyoto

Afgørende for protokollen at Rusland kommer med

MOSKVA: Inden for tre måneder skal Ruslands parlament tage stilling til ratificering af Kyoto-aftale, der er helt afgørende for, om klimaprotokollen træde i kraft. Ruslands regering godkendte torsdag klimaprotokollen fra Kyoto og anmoder landets parlament om at ratificere den. Det er det første konkrete tegn på, at Rusland agter at ratificere pagten, og beslutningen er afgørende for at gøre Kyotoprotokollen til gældende international lov på trods af massiv modstand fra USA. Rusland har tøvet med at tilslutte sig protokollen fra 1997, idet man har afvejet landets økonomiske politik med de diplomatiske fordele ved at alliere sig med enten USA eller Europa, der er protokollens største fortaler. Rusland, der står for en 17 procents andel af verdens udslip af drivhusgasser, var nøglen til Kyotoprotokollens succes eller fiasko, efter at USA har trukket sig ud. Protokollen bliver bindende, når den er blevet ratificeret af 55 procent af underskriverne, som samtidig skal stå for 55 procent af verdens industrilandes samlede CO2-udslip. Derfor hilste EU den russiske beslutning velkommen og benyttede straks lejligheden til at opfordre USA, som med afvisningen af protokollen i 2001 gjorde dens ikrafttræden afhængig af den russiske beslutning, til atter at overveje sagen. Det russiske parlaments underhus, Statsdumaen, ventes at stemme om aftalen inden for de næste tre måneder, efter at regeringen har anvist, hvorledes protokollens ord skal føres ud i livet. For to tredjedels vedkommende er statsdumaen domineret af kræfter, der står den russiske præsident Putin nær, og dumaen vedtager som regel hurtigt de love, som han ønsker. Det samme gælder regeringen. Aftalen, der har fået navn efter den gamle japanske by, hvor den blev undertegnet, træder i kraft 90 dage efter, at det russiske parlament har godkendt den. Vicepremierminister Aleksandr Sjukov blev af det russiske nyhedsbureau Itar-Tass citeret for at sige, at de forskellige russiske ministerier vil vedtage den lovgivning, der skal til, for at protokollen formelt kan ratificeres af Rusland inden for tre måneder. - Kyotoprotokollen repræsenterer et nyt hjørne af det globale marked. Dette marked er interessant og fyldt med potentialer, blev Sjukov citeret for at sige. Rusland vil være i stand til at skabe sig en kortsigtet gevinst ved at ratificere protokollen, idet den forpligter de underskrivende industrilande til at begrænse udslippet af seks såkaldte "drivhusgasser" i perioden 2008-2012 til et niveau, der ligger under deres udslip i 1990. Men Ruslands industri er blevet væsentligt reduceret siden sovjettiden, og på den måde vil det være muligt for Rusland at sælge "drivhuskvoter" til andre underskrivende industrilande. Der blev torsdag spekuleret meget i, hvorfor Rusland har hastet sin beslutning igennem, efter at Putin har brugt år på ikke rigtig at kunne beslutte sig. Udenrigsminister Jurij Fedotov sagde under regeringsdebatten, at et nej ville have efterladt Rusland "marginaliseret ... og muligvis med politiske og økonomiske sanktioner i vente". - Kyotoprotokollens skæbne ligger i Ruslands hænder. Hvis vi afviser at ratificere, så ville vi være dem, man kunne give skylden for, at det ikke lykkedes, sagde ministeren. Samtidig gav Kyotoprotokollens argeste fjende i Kreml, den økonomiske rådgiver Andrej Illarionov, bittert udtryk for, at beslutningen var "politisk", og han krævede "skadesbekæmpende" foranstaltninger. Nogle eksperter var dog af den opfattelse, at modstanden skyldtes, at Kremls rådgivere var nervøse for, at ratificeringen af Kyotoprotokollen ville ødelægge Ruslands muligheder for at opfylde Putins mål om at fordoble Ruslands bruttonationalprodukt i de kommende 10 år. /ritzau/AFP