Rusland

Russiske gæster i klitplantagen

V. Thorup Klitplantage har i øjeblikket besøg af en sjælden russisk gæst. Det er den hvidvingede korsnæb, der er kommet fra den uropæiske del af Rusland. Ifølge ornitolog Rolf Christensen, Skagen, er der set 13 hvidvingede korsnæb i plantagen. Desuden er der set 80 lille korsnæb og tre store korsnæb. Hvidvinget korsnæb er en finke med krydset næb. Den måler mellem 14,5 og 16 cm., og den er nært beslægtet med lille korsnæb, som hører til her i landet. Ornitologen venter, at arten kan ses her i landet til langt hen på foråret.