Russiske viden giver job i Aalborg

AALBORG:API Marine i det østlige Aalborg er set med lektor Bent Dalum øjne et lysende eksempel på en industrivirksomhed med livet foran sig og dermed en virksomhed, der er med til at bære nordjysk industri på det lange sigt.. På basis af russisk udviklet teknologi kombineret med nordjysk kontaktflade til søfarten og en avanceret metalindustri, fremstiller den ikke engang et år gamle virksomhed komplette konstrolsystemer til tanke i skibe til transport af væsker, for eksempel olie. Og på ganske kort tid har virksomheden sikret sig et antal ordrer. Senest fra rederiet M.H. Simonsen, der har bestilt firmaets kontrolsystem til foreløbig fire tankskibe. - Det er gået en del hurtigere, end vi havde forudset, og derfor har vi besluttet at etablere en fabrik i Aalborg, hvor en del af forarbejdningen vil foregå, og hvor vi er oppe på seks-syv ansatte, siger firmaets direktør og medstifter Svend E. Rasmussen, der peger på netop den nordjyske metalindustris høje niveau som udslagsgivende for produktionen i Nordjylland. I forbindelse med det sidste er API Marine indgået som partner i et selskab dannet sammen med KB Metal i Sæby, som i kraft af avanceret maskineri til netalforarbejdning fremstiller ståldelene til de sensorer, der indgår i leverancerne til tankskibene. - Sådanne virksomheder viser, hvor vigtigt det er at sikre højtkvalificeret arbejdskraft, og det gælder ikke bare på ingeniørniveau. Man skal sørge for, at der fra politisk hold også er midler til at udvikle undervisningen på de tekniske skole og AMU-centrene, så også smede og mekanikere har de bedst tænkelige forudsætninger for at kunne begå sig på et arbejdsmarked, der stadig skærper kravene til vidensniveauet, siger Bent Dalum..