Lokalpolitik

Rust Nordjylland til fremtid

Regionerne er - foreløbig - en succes. Gennem de 16 måneder, regionerne har eksisteret, har de på mange felter vist sig at være den konstruktive og visionære medspiller, som Venstre og regeringen ønskede at skabe med kommunalreformen. Det er vi glade for.

Det gælder ikke mindst i forhold til at gøre vores sundhedsvæsen endnu bedre - og ruste det til at løfte fremtidens udfordringer. Regionerne er blevet en god medspiller i kampen mod ventelisterne, den akutte kamp mod kræft - og kommende initiativer til bekæmpelse af andre livstruende sygdomme. Og på samme måde har regionerne vist rigtig gode takter i forbindelse med den massive løft til de offentlige sygehuse, nyt udstyr og bedre rammer for patienterne for ca. 100 milliarder kroner, som Venstre og regeringen gennemfører som en del af kvalitetsreformen. Regionerne har virkelig gjort klar til at tænke fremtid og store udfordringer. Blandt andet den længe ønskede samling af Aalborg Sygehus, som er det nordjyske sundhedsvæsens store omdrejningspunkt, tages der nu fat på. Men også når det gælder den regionale udvikling har regionerne vist gode takter. Vi glæder os særligt over, at Nordjylland nu med den nye regionale udviklingsplan og den nye nordjyske vækststrategi har fået din første fælles erhvervsstrategi, der kan løfte vores landsdel ud af gamle dages mismod og taberrolle. Nordjysk erhvervsliv, universitet og uddannelsesindstitutioner, interesseorganisationer, kommuner, region og diverse ildsjæle har i fællesskab skabt et nyt fundament for Nordjyllands fremtid. Helt som Venstre og vores forligspartnere har skrevet det ind kommunalreformen. Og indsatsen er kronet med et tæt partnerskab mellem Region Nordjylland og regeringen, som har forpligtet sig til at trække med, når de nordjyske ambitioner om vækst og udvikling skal indfries. Det er meget afgørende for Nordjyllands fremtid. Vi dømmer ikke regionerne ude. Tværtimod står vi klar med roser og fremstrakte hænder, når vi oplever godt medspil. Det er forudsætningen for, at regionerne i tæt samarbejde med regering og Folketing kan levere resultater til nordjyderne. Og det er det helt afgørende for os. Derfor skal Nordjylland også gøre sig klart, at det langt fra er tid til at hvile på laurbærrene. Hverken i sundhedspolitikken eller i den regionale udvikling er vi færdige med opgaven. Nordjysk succes afhænger også af, at vi regionalt stiller med det stærkeste og det mest engagerede politiske lederskab, som kan samle Nordjylland om nye initiativer og landvindinger i de kommende år. Og det er præcis, hvad Venstre tænkt sig at levere i fremtiden. Vi er dybt fokuserede på at ruste Nordjylland til fremtiden.