Ruster sig til forsvarsforlig

Nordjyske interesser trækkes op inden forhandlinger

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Arkivfoto: grete Dahl

NORDJYLLAND:Flere Herkules-transportfly til Flyvestation Aalborg og en styrkelse af Flådestation Frederikshavn - det er nogle af de punkter, organisationen Folk og Forsvar slår til lyd for, forud for forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig. - Det kommende forsvarsforlig får stor betydning for Nordjylland, fordi vi huser alle grene af forsvaret, siger tidligere oberst Karl Erik Nielsen, der er nordjysk næstformand i organisationen Folk og Forsvar. Organisationen markerer i øjeblikket sine synspunkter, som opvarmning til et nyt forsvarsforlig. Karl Erik Nielsen forudser vanskelige forhandlinger, fordi finanskrise, skattereform og velfærdsreform kalder på deres del af de økonomiske ressourcer. - Men Nordjylland står stærkt, fordi det er væsentlige tjenestesteder og aktiviteter, der er placeret her i området, konstaterer Karl Erik Nielsen. Han sætter sin lid til det, han tidligere har oplevet som en "god opbakning" fra både lokalsamfund og nordjyske lands- og lokalpolitikere. Det, er efter hans opfattelse forklaringen på, at tidligere forlig har tilgodeset Nordjylland med aktiviteter og arbejdspladser. Karl Erik Nielsen vurderer, at kapaciteten på Flyvestation Aalborg er "overanstrengt", og anbefaler, at man styrker området med flere transportfly. Et af de områder, der muligvis bliver skåret ned på, er de centrale enheder for personel og bygninger, der er placeret i Hjørring. - Der har været kritik af den centralisering, så jeg forudser, at aktiviteterne i Hjørring kan komme under pres i forhandlingerne, siger obersten. I det mere langsigtede perspektiv peger den tidligere oberst på, at klimaændringerne kan give Flådestation Frederikshavn nye opgaver i det Nordatlantiske område. - I takt med at isen smelter, bliver flere skibe i stand til at besejle de nordatlantiske farvande - det betyder, at Danmark i fremtiden skal bruge flere ressourcer på at håndhæve sin suverænitet i området og løse en række overvågnings- og redningsopgaver. Folk og Forsvar har arrangeret debat om forsvarets fremtid tirsdag aften på Skydepavillonen i Aalborg. Det konservative medlem af forsvarsudvalget, Helge Adam Møller lægger op til debat sammen med generalmajor Per Pugholm Olsen fra Forsvarskommandoen.