Ruster sig til skærpet konkurrence

Fremgang i omsætningen er ingen anledning til at skrue ned for markedsføringen, lød det på generalforsamlingen i Aars Handelsstandsforening

Events som de tra­di­tions­ri­ge By Night ar­ran­ge­men­ter bli­ver også i 2007 en væ­sent­lig del af Aars Handelstandsforenings mar­keds­fø­ring. AR­KIV­FO­TO

Events som de tra­di­tions­ri­ge By Night ar­ran­ge­men­ter bli­ver også i 2007 en væ­sent­lig del af Aars Handelstandsforenings mar­keds­fø­ring. AR­KIV­FO­TO

AARS:Når startskuddet til 2. etape af cykelløbet Danmark Rundt lyder i Aars 2. august er det samtidig startskuddet på en af de store events, Aars Handelsstandsforening er involveret i 2007. Og samtidig måske et symbolsk udtryk for at handelsstandsforeningen vil bruge 2007 til at befæste sin position i handelslivet i Vesthimmerland. - Vores målsætning er, at Aars skal forblive den ledende aktør inden for detailhandelen i hele Vesthimmerland, fastslog næstformand i foreningen, Helle Bjørn, på generalforsamlingen på Aars Hotel. Udviklingen i 2006 lover godt for foreningens ambitioner i 2007. - Vi kan igen se tilbage på et godt år for detailhandelen med en god vækst i omsætnings- og kundeantallene. Statistikker, detailhandelsanalyse og frivillige indberetninger viser alt sammen, at der har været en pæn stigning i omsætningen i hele Aars. Og Helle Bjørn lagde heller ikke skjul på, at der også vil være fokus på omsætningen i de kommende år. På kundejagt - At få øget kundestrømmen til Aars vil i ”Strategi 2007” igen være det væsentligste fokusområde, og omsætningen skal op, så vi alle vil opleve en stigning, der SKAL være højere end inflationen, fastslog hun. Events, markedsføringsaviser, reklamer i tv bliver også i 2007 de midler, der skal være med til at trække nye kundegrupper til byen. - Vi står i dag som handelscenter langt stærkere end tidligere, og vi har igennem de seneste år kunnet mærke en stigende interesse fra flere aktører i dansk detailhandel. Henvendelserne udefra, nye indbyggere og den forpligtelse, der helt naturligt ligger i at være en egnshovedby, betyder at der hele tiden skal arbejdes på at videreudvikle byen, pointerede hun. - Derfor er det glædeligt, at der nu udvides med ny stor Kvickly på banegårdsarealet, og at der frigives arealer i bymidten til nye butikker. Aars Handelsstandsforening har et medansvar, og det tager vi gerne, forsikrer Helle Bjørn. De handlende i nabobyerne har ikke helt unaturligt den samme store lyst til at få fingre i kunderne. Øget konkurrence - Vi skal forvente, at vores kolleger i vort handelsområde rykker tættere sammen. Vi vil opleve, at postkasserne i vores handelsområde vil bugne af indbydelser fra handelsbyer, hvor det måske går lidt langsommere end i Aars. Og vi kan forvente en utrolig intens kamp om kunderne på alle tider af ugen. Vi skal se en kolossal konkurrence fra alle de nye kommuner i Region Nord, som vores politikere skal forholde sig til. Derfor kræver fortsat succes, at der til stadighed bliver arbejdet med indkøbsoplevelsen. For kunderne er indkøb en helhedsoplevelse. - Service, kundebetjening, uddannelse af såvel indehavere som medarbejdere, åbningstider, de rigtige varer til rette tid og meget mere er væsentlige parametre for at få kunder til byen. For forbrugerne opfører sig ikke mere, som for ganske få år siden, bemærker Helle Bjørn. - Dengang købte de ind for at dække bestemte behov, og impulskøb var reserveret de forholdsvis få dage, hvor der var luft i husholdningsbudgettet. Alt dette har ændret sig. Den ene dag køber man discount, den følgende luksus, den næste impuls, konstaterer hun. Margit Kristensen (Boutique Harmoni) og Egon Byskov (Bog & Kontor) erstattede på generalforsamlingen Helle Bjørn og Jørgen Holm i bestyrelsen.