Buskørsel

Rute 802 ruller igen på mandag

Skatteyderne må til lommen

ELLING:For et år siden forsvandt busrute 802 mellem Elling og Haldbjerg under stor ståhej. På mandag genopstår ruten, endda i en udvidet form med nordlig endestation i Strandby og på enkelte afgange med sydlig endestation i Karup. Genoplivningen af ruten er direkte foranlediget af, at Nordjyske Jernbaner med køreplanskiftet 9. januar indstiller busdriften mellem Skagen og Frederikshavn. Skagensbanens busser og rute 228 Frederikshavn-Mosbjerg-Sindal har siden nedlæggelsen af rute 802 været de eneste kollektive trafiktilbud mellem Elling og Frederikshavn. Rute 228 har kun seks-syv daglige ture i hver retning og kører ikke i weekenden. Det er ikke nok til at dække behovet for transport mellem Frederikshavn og dens nærmeste oplandsby, fastslog politikerne iforsyningsudvalget allerede i sommer. Den nye rute 802 har 12-13 daglige afgange i hver retning på ugens fem første hverdage og tre om lørdagen. Busruten erstatter samtidig kørsel med skolebus mellem Bangsbostrand Skole og Haldbjerg og teletaxi på ruten Frederikshavn-Understed-Karup. Ruten skal køres af Wulffs Busser, Hjørring. Napstjert I området nord for Jerup mister beboerne muligheden for at stå på og af toget på Napstjert Station. Toget kører nemlig fra 9, januar nonstop mellem Jerup og Aalbæk. Det kompenseres der for med en ny teletaxi-rute, rute 806 Jerup-Napstjert. Teletaxi vil indebære en bedre betjening af beboerne, fordi tele-taxien afhenter kunder ved døren, siger Poul Erik Haunstrup, teknisk forvaltning, Til gengæld koster det minimum 14 kroner at benytte teletaxi. Kommunen betaler Omlægningerne af den kollektive trafik i den nordlige del af kommunen kommer til at koste skatteyderne i Frederikshavn et millionbeløb. Teletaxi skal nemlig finansieres af kommunen. Det samme skal rute 802, fordi den overvejende er er til lokaltrafik. Nordjyllands Trafikselskab (NT) bidrager dog med med en tredjedel af udgifterne, fordi bussen på nogle afgange fortsætter over kommunegrænsen til Understed og Karup. Skagensbanens busser har derimod kørt fro NTs regning.

Forsiden