Lokalpolitik

Ruteændringer giver problemer

Formanden for teknisk udvalg opfordrer til at protestere mod planlagte ruteændringer

NØRAGER:- Hvis ikke vi protesterer, sker det jo helt sikkert. Protester kan man jo altid håbe hjælper, siger formanden for kultur- og socialudvalget Orla Kastrup Kristensen (V). Det er NTs meget omtalte planlagte ruteændringer, det handler om. Og med "vi" mener udvalgsformanden ikke bare ham og hans kolleger i byrådet. Det er berørte borgere i Nørager Kommune, der skal gribe pennen eller sætte sig til computeren. Hvis man føler, at det nye forslag vil give en problemer, skal klagen skrives og sendes. Hvis ens protest bliver i hovedet eller brokkes ud til kollegerne på arbejdspladsen gavner den ikke stort. - Vi har sendt forslaget ud i høring, så vi kan høre, hvad folk mener om ændringsforsalgene. Det kommer ud til for eksempel skoler og borgerforeninger, for at vi kan høre kommentarer, ligesom det sendes rundt i huset her. - Vi vil gerne have, at folk er opmærksomme og sender protesterne til kommunen hurtigst muligt. Så samler vi dem sammen og sender dem til NT, lyder det fra Orla Kastrup Kristensen. Problem I Nørager Kommune bliver tre ruter, nemlig rute 103, der nedlægges, 113, der i weekenden omlægges til teletaxi og 480, hvor middagsturen nedlægges og kørsel til aftenskole bliver med lokalt financieret teletaxi, berørt. - At weekendruten 113, der går omkring Haverslev, beskæres, kan til nøds gå. Men rute 480, hvor der foreslåes lokal finansiering, kommer til at give nogle problemer. Og grænsen, for hvor meget der kan skæres i kommunens busruter, er ifølge Orla Kastrup Kristensen snart ved at være nået. - Problemet i Nørager er, at man efterhånden ikke kan klare sig med offentlig trafik længere. Man er nødt til at have bil, mener udvalgsformanden. Derfor kommer opfordringen altså til at protestere. Og sagen vil blive taget op på kommunalbestyrelsesmødet i april, lover Orla Kastrup Kristensen. At NT skal spare skyldes, at Nordjyllands Amt i 2004-2006 skærer i tilskuddet. I tal drejer det sig om 10 millioner kroner, som amtets tilskud begrænses med om året. NT regner med at måtte skære ni procent af det samlede kørselsomfang.