Ældreforhold

Rutine giver sikre bilister

Trafikanter med flest år på bagen overholder fartgrænserne og kører fornuftigt

KØBENHAVN:De ældre bilister er vejenes duksedrenge og -piger. Ingen andre trafikanter kører nemlig ligeså pænt og lovlydigt. - Der eksisterer en masse fordomme, og det er traditionelt de ældre, der bliver brugt som syndebukke i trafikken. Men i et land som Danmark, hvor vi har en rigtig dårlig trafikkultur, burde vi faktisk være meget mere glade for de ældre bilister, fordi de kører så hensynsfuldt, siger forskningsassistent Marlene Rishøj Kjær fra Danmarks TransportForskning. Hun har set nærmere på ældre bilisters adfærd og ulykker i trafikken. - De ældre er ikke farlige i trafikken. Det er stadig de unge, der er farlige, og især de unge mænd. Det er dem, man bør holde afstand til, og i stedet lægge sig bag en ældre bilist. Det er hastigheden, der dræber, og de ældre kører ikke lige så stærkt som de unge, forklarer Marlene Rishøj Kjær. Rutine mindsker risiko I Rådet for Større Færdselssikkerhed er der også ros at hente til de ældre bilisters kørsel. - De bliver kun meget sjældent taget i spirituskontroller, og de kører efter forholdene, når det er glat eller tåget. Den ældre bilist er typisk meget mere fokuseret på risikoen, og de lytter gerne til kampagnernes budskaber om eksempelvis at bruge sikkerhedssele, fortæller dokumentationschef Jesper Sølund fra Rådet for Større Færdselssikkerhed. Ifølge Marlene Rishøj Kjær fra Danmarks TransportForskning er en anden årsag til de ældre bilisters sikre kørsel, at de foretrækker vejstrækninger og trafiksituationer, som de er trygge ved. - De tager ikke så mange chancer eller laver hasarderede overhalinger. Mange ældre kører efter forholdene, for eksempel ved at tage på besøg tidligere på dagen om vinteren, så de slipper for at køre hjem i bælgmørke, fortæller Marlene Rishøj Kjær, der også fremhæver rutinen og erfaringen som årsag til de ældre bilisters sikre kørsel. Svært ved kryds Fremtidens mange ældre bilister kan få en positiv effekt på hele den danske trafikkultur, mener Marlene Rishøj Kjær. Men hun mener samtidig, at samfundet bør indrette trafikforholdene efter de ældre bilister, for selvom de generelt kører godt og sikkert, er der enkelte områder, hvor de ældre er overrepræsenteret i uheldsstatistikkerne. - Det gælder i komplicerede kryds, hvor uheldene især sker ved venstresving, og så har de ældre generelt svært ved at bedømme sikkerhedsafstande mellem bilerne. Det er situationer, som volder de fleste problemer, men som de ældre har sværest ved, fordi der sker meget på samme tid, og der skal tages stilling til en masse på én gang, forklarer Marlene Rishøj Kjær. Derfor bør vi indrette fremtidens trafiksystem, så det bliver nemmere for de ældre at manøvrere i netop de komplicerede situationer, mener hun. Og den idé er der opbakning til i Rådet for Større Færdselssikkerhed. - Vi har to sårbare grupper i trafikken: ældre og børn. Gør man noget for dem, bliver trafikken sikrere for alle, mener dokumentationschef Jesper Sølund. At ældre er langt skrøbeligere end unge bilister er en anden god grund til at indrette veje og kryds efter netop denne gruppe, understreger han. - Hvis der sker et mindre uheld, får en 18-årig et blåt mærke, mens det kan være ensbetydende med et lårbensbrud for en bilist over 70. Det kan føre til en radikal ændring i personens livskvalitet, så det gælder i høj grad om at undgå, at de ældre kommer til skade, siger Jesper Sølund. Demens-test I Kommunernes Landsforening erkender formanden for miljø- og forsyningsudvalget, Kurt Hockerup (K), at kommunerne halter bagefter, når det gælder om at indrette trafikken efter fremtidens mange ældre bilister. - Men det er ligeså vigtigt at sikre, at de, der kører på vejene, er i stand til at gøre det forsvarligt. Derfor mener jeg, at der skal være test af ældre bilister hvert år, siger Kurt Hockerup, der også er borgmester i Vallensbæk Kommune. I dag får 70-årige med en positiv lægeerklæring ret til at køre bil, til de fylder 74. Herefter skal kørekortet fornyes hvert andet år, og efter det fyldte 80. år, skal ældre bilister igennem et lægetjek hvert eneste år. Udover flere test af fysikken ser Kurt Hockerup også gerne, at der indføres en demenstest. Et forsøg fra Sønderjyllands Amt, hvor 3500 ældre også fik foretaget demenstesten, har nemlig vist, at tre gange så mange som normalt ikke blev vurderet raske nok til at få fornyet kørekortet. Ældre Sagen og Rådet for Større Færdselssikkerhed har længe presset på for at få demenstesten indført - forslaget ligger nu i Justitsministeriet.