Ryd op i globalt rod

VK og dets nye udenrigspolitiske støtteparti Dansk Folkeparti, har besluttet, at Danmark som det ene af kun to EU-lande skal stille offensivt militær til rådighed for angrebet på Irak til trods for, at der ikke er flertal i FNs Sikkerhedsråd, og at spørgsmålet splitter den danske befolkning. Hermed har VK brudt den brede parlamentariske enighed om Danmarks udenrigspolitik. At det er en beslutning, der kan få alvorlige konsekvenser for enigheden i EU og NATO, er udenfor enhver tvivl. Så meget desto mere beskæmmende er det, at Anders Fogh Rasmussen og Bendt Bendtsen ikke ønsker at deltage i en offentlig debat. Det er en hån mod det flertal , der er imod en krig mod Irak uden et FN-mandat, at de to herrer ikke udviser mere mandsmod og vilje til at forsvare og forklare deres vidtrækkende beslutning. Fordi invasionen i Irak ikke har opbakning i FN, er jeg modstander af at sende danske soldater i krig. Jeg begræder ikke Saddam Husseins fald, men frygter som alle tænksomme mennesker for, hvad situationen i Irak og hele regionen bliver bagefter. Hvilke konsekvenser får det for resten af verden, hvis denne krig fører til en forøgelse af den terror, man har sat sig for at bekæmpe? Det er altså ikke målet med aktionen; at fjerne Saddam Hussein fra magten i Irak, jeg tager afstand fra. Men jeg er i allerhøjeste grad betænkelig ved, om man har til fulde har gjort sig klart, hvilke uønskede sideeffekter de valgte midler har. Krigen vil medføre store menneskelige lidelser, og bagefter forestår en massiv opgave med at genopbygge Irak. Jeg vil appellere til, at de lande, der drager i krig, afsætter de nødvendige ressourcer. En sådan genopbygning skal iværksættes umiddelbart efter den militære operation er afsluttet og ikke fortabe sig i bureaukratiske beslutningsprocedurer som i Afghanistan. Derfor vil jeg opfordre VK til, at man allerede nu tager initiativ til i samarbejde med andre europæiske lande og USA at forberede den kæmpe indsats, der vil være nødvendig efter krigen. Det er det eneste, Fogh kan gøre for at genvinde en gnist af anstændighed i denne sag.