Rydning af banestivækker harme

Danmarks Natrufredningsforening i Aars langer ud efter Statsskovdistriktet. De ødelægger naturen, lyder det

Der er ikke meget beplantning tilbage på Hvalpsundstien. Naturfredningsforeningen kræver nu redegørelse. arkivfoto

Der er ikke meget beplantning tilbage på Hvalpsundstien. Naturfredningsforeningen kræver nu redegørelse. arkivfoto

AARS:”I skamferer en af Aars Kommunes naturperler og i henlægger naturstien som golde spor i landskabet, hvor der ikke er mere natur, end der er på motorvejen”. Så kontant er meldingen i et brev fra Danmarks Naturfredningsforening i Aars til Buderupholm Statsskovdistrikt. Naturfredningsforeningen forlanger en redegørelse fra Statsskovdistriktet samt politisk reaktion. Årsagen til bredsiden er, at Statsskovdistriktet i øjeblikket er ved at vedligeholde Hvalpsundstien. Men denne vedligeholdelse minder mest om en vandalisering af naturen, mener formand Jørgen Grøn. - De går alt for voldsomt til værks. De rydder både træer og alt, og de er jo i gang med at ødelægge naturen. Banestien er efterhånden helt nøgen, siger Jørgen Grøn. Skruer bissen på NORDJYSKE har tidligere fortalt, hvordan borgere i Haubro er meget utilfredse over, at både træer og andet beplantning på stien bliver totalt ryddet. Umiddelbart herefter kontaktede Jørgen Grøn Statsskovdistriktet i håb om at finde en løsning på, hvordan vedligeholdelsen kunne gribes an, uden at der skulle ryddes så meget. - Jeg kørte strækningen med skovridderen, og havde en lang og god snak med ham. Og jeg gik der fra med det klare indtryk, at der blev lyttet til, hvad vi sagde. Men nu går de lige så hårdt til værks på planetstien, og jeg er meget utilfreds med, at man overhovedet ikke har hørt, hvad vi har sagt, siger Jørgen Grøn der forklarer, at det er grunden til, at Naturfredningsforeningen nu skruer bissen på. Vil have redegørelse Buderupholm Statsskovdistrikt har tidligere forklaret, at det er nødvendigt at gå hårdt til værks. Alternativet er, at der skal vedligeholdes meget oftere, lød forklaringen. Statsskovdistriktet fortalte også, at man altid kan tale med medarbejderne i marken og i fællesskab finde en løsning. Men den forklaring giver Jørgen Grøn ikke meget for. Og nu er tålmodigheden sluppet op. - Vi har altid haft en god dialog med skovdistriktet, og vi har tidligere været tilfredse og trygge ved, at det var dem der skulle passe på vores natur. Men det tyder åbenbart på, at man ikke længere er indstillet på dialog, lyder det fra Jørgen Grøn der fortsætter: - Vi har derfor bedt om en redegørelse fra Statsskovdistriktet om, hvordan de har tænkt sig at vedligeholde naturen i fremtiden, siger han. Det skarpe brev til skovdistriktet er også sendt til teknisk udvalg i Aars Kommune. Og det er da med et klart signal, forklarer Jørgen Grøn. - Vi håber på, at vi i fællesskab kan lægge pres på Buderupholm Statsskovdistrikt, så de i fremtiden ikke går så hårdt til værks, siger han.