Ryg- og gigtcenter næste år

Amtets sundhedsformand lover nyt liv i lukket sengefløj

SKAGEN:Sengeafdelingen på det nu nedlagte Skagen Sygehus bliver først engang i 2005 klar til at åbne som ryg- og gigtsanatorium. Den melding kom amtets sundhedsformand Karl Bornhøft (SF) med på stormødet forleden om Skagen som sundhedscenter. Amtet har besluttet at oprette et ryg- og gigtsanatorium i den tomme sengefløj dels for at komme et lille plaster på såret efter lukning af sygehuset, dels for at spare nogle af de mange millioner kroner, det koster, at mange nordjyske ryg- og gigtpatienter må rejse udenfor amtet for behandling. - Vi har i amtet nedsat en styregruppe for projektet, og den første opgave bliver hurtigst muligt at få en anlægsbevilling, så vi kan komme igang med de nødvendige ombygninger, så de fysiske rammer kan komme på plads, fortæller Karl Bornhøft. Styregruppen skal også udarbejde en detaljeret beskrivelse af organisering, personaleforhold med mere. - Det er vores forventning, at tilbuddet kan tages ibrug i begyndelsen af 2005. Jeg vil gøre meget for at fremskynde opstarten, men det vigtigste er, at tilbudet bliver så godt, at det bliver valgt af patienterne og de henvisende læger, siger sundhedsformanden. Karl Bornhøft fortæller, at den samlede kapacitet i første omgang bliver på i alt fire heldøgnssenge og 16 deldøgnssenge i form af enkeltværelser med eget bad og toilet. Der er på nuværende tidspunkt ikke fastlagt, hvor mange medarbejdere, der skal være for at behandle gigt- og rygpatienterne. - Arbejdsgruppen har peget på, at patienterne typisk skal opholde sig på sanatoriet i et tre-ugers behandlingsforløb, og man har vurderet, at cirka 250 patienter om året kan få gavn og glæde af et ophold på sanatoriet. - Det behandlingstilbud, der er lagt op til, er et tværfagligt tilbud med læge, fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske og socialrådgiver, fortæller Karl Bornhøft. Han understreger, at terapibehandling af fysioterapeuter og/eller ergoterapeuter er det helt centrale element i et ophold på sanatoriet i Skagen. - Patienterne skal have adgang til træningsbassin og træningscentret ved siden af sygehuset. Der skal være mulighed for træning af den enkelte patient, men der skal også være mulighed for træning i hold. - I forbindelse med den vigtig terapeutiske behandling, der skal foregå i Skagen, har jeg en klar forvetning om, at vi kan få et godt og tæt samarbejde med Træningscenter Skagen, hvor træningsfaciliteterne jo er af meget høj kvalitet, vurderer formanden. Nordjyllands Amt har gennem de senere år oplevet en stor vækst i antallet af patienter, som behandles udenfor amtet. Det skyldes både, at amtet ikke tilbyder visse behandlinger, men også at flere benytter sig af det frie sygehusvalg. Det han betydet øgede udgifter for amtet, og det gælder ikke mindst på ryg- og gigtområdet. Mange nordjyske patienter får i dag behandling på gigtsanatorierne i Århus og Grenå. Nu skal de gerne til Skagen. - Trafikken skal vendes af hensyn til nærhed for patienter og pårørende, men økonomien spiller også ind. Vi er overbevist om, at vi i Skagen kan levere varen billigere og med mindst samme kvalitet. - Når vi skal tage ryg- og gigtpatienter hjem, skal vi leve op til det niveau, de oplever andre steder. Ellers kommer de ganske enkelt ikke. - Det er min vurdering, at vi ved at etablere et ryg- og gigtsanatorium i Skagen fuldt ud kan matche de tilbud, patienterne i dag får andre steder, siger Karl Bornhøft.