Ryg uden at rejse

Danmarks rygepolitik peger i hver sin retning. Succesfulde rygeadvarsler ledsages af en lavere tobaksafgift

Farvel og tobak! Det godmodige gamle antirygeslogan er blevet afløst af mere hårdtslående argumenter, som "Rygning medfører impotens" og "Rygning kan skade dit ufødte barn". Ledsaget af et telefonnummer har advarslerne tredoblet henvendelserne til StopLinien, som er den landsdækkende rygestoprådgivning. Officielt træder EU-direktivet om større advarsler på pakkerne først i kraft 1. oktober, og samme dag sænker Danmark tobaksafgifterne, så 20 cigaretter bliver fire kroner billigere. Det sker på trods af, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Verdensbanken og rygeeksperter verden over er enige om, at en af de mest effektive metoder til at bekæmpe rygning er prisen. - Erfaringerne viser, at forbruget bliver sat op i takt med, at prisen bliver sat ned. Men vi håber, at advarslerne kan modvirke den stigning, konstaterer Ulla Skovgaard, der er fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen og understreger, at de lavere afgifter er en politisk beslutning, som Sundhedsstyrelsen blot kan tage til efterretning. Helt nøjagtigt viser Verdensbankens beregninger, at hvis man sænker cigaretprisen med ti procent, så vil forbruget stige fire procent. Den Europæiske Strategi for Tobakskontrol (ESTC) har derfor stærkt anbefalet de europæiske lande at sætte tobakspriser og afgifter på det højest mulige niveau. Margaretha Haglund er ekspert i tobakskontrol ved Statens Folkesundhedsinstitut i Stockholm, og hun mener, det er et paradoks, at Danmark nu vælger at sænke prisen på tobak. - Det er ikke meningen, at priserne skal sænkes, når de skal harmoniseres, men at priserne i lavprislandene hæves. WHO's undersøgelser viser, at prisen er det vigtigste instrument til tobaksbekæmpelse, og rygning er det største sundhedsproblem i Europa, siger Margaretha Haglund. Heller ikke de hjemlige sundhedseksperter er begejstrede for de modsatrettede signaler i den danske rygepolitik. I Kræftens Bekæmpelses center for forebyggelse og dokumentation sidder lederen og ryster på hovedet. - Der mangler sammenhæng mellem regeringens sundhedsfremmende politik, skattepolitikken og EU-politikken. De skulle hellere hæve afgifterne og få de andre lande op deres eget niveau, siger Hans Henrik Storm. Han nævner Storbritannien som et godt eksempel på et land, hvor tobaksafgifterne er steget gradvist. Her koster en pakke cigaretter i dag næsten 50 kroner. - Hvis tobakspriserne herhjemme havde fulgt det almindelige prisniveau, så ville den reelle pris være over 50 kroner, så det er utroligt, at antallet af rygere trods alt er faldet, siger Hans Henrik Storm. Høj risiko for unge De mest prisfølsomme grupper er de lavtlønnede og de unge. Det viser både WHO's undersøgelser og forskning fra Chicagos Universitet. Rygedebuten udskydes, hvilket ofte medfører, at de unge slet ikke kommer i gang med at ryge. Undersøgelsen fra Chicago konkluderer, at mellem tre og ti procent ikke kommer i gang, hvis afgiften hæves med ti procent. SF's sundhedsordfører, Lene Garsdal, er meget imod afgiftssænkningen, som hun mener vil få negative sundhedsmæssige konsekvenser, og hun tænker især på de unge. - Det er jo absurd, og et helt forkert signal at sende til de unge, at man gør cigaretterne billigere. Regeringen burde i det mindste have afsat nogle penge til at sikre, at de unge ikke begynder at ryge, siger Lene Garsdal. Hos Skandinavisk Tobakskompagni mener de ikke, at de unge vil ryge mere, når prisen ryger ned. - Det er ikke vores opfattelse, at prisen er afgørende for, om de unge starter med at ryge. Det har noget at gøre med vennekredsen, status, gruppepres og socialt tilhørsforhold, siger direktør Claus Bagger. Det er lederen af StopLiniens rådgivning, Torsten Sonne, uenig i, og han pointerer, at de unge er meget prisfølsomme. Han peger samtidig på en anden problemstilling. - Vi er de eneste, som har de famøse pakker med ti cigaretter, der betyder, at flere unge har råd. Det er nemmere at afse pengene til ti cigaretter, hvis man bare skal prøve, men mange ender med at blive ved, siger han. StopLiniens succes I ærgrelsen over prisnedsættelsen kan Torsten Sonne dog glæde sig over, at StopLinien har stor succes. Efter telefonnummeret er kommet på cigaretpakkerne, er antallet af henvendelser eksploderet i august måned. Der har været 416 opkald sammenlignet med 145 på samme tid sidste år. - Telefonerne er rødglødende, og jeg beklager eventuel ventetid. Det kan godt være, at nogen er gået tabt på den bekostning, siger Torsten Sonne. Han er imidlertid ikke overrasket over stigningen, fordi mønstret var det samme i Holland, som startede mærkningen et år før Danmark. Hans Henrik Storm fra Kræftens Bekæmpelse glæder sig over advarslernes positive virkning. - Det viser, at en målrettet indsats virker, i og med at nummeret står på pakkerne. Det stemmer også meget godt overens med, at halvdelen af rygerne ønsker at stoppe, så vi rammer lige ned i målgruppen, siger Hans Henrik Storm. Torsten Sonne bekræfter, at folk ofte har nølet med problemet og ringer spontant, når de ser nummeret på pakken. Derfor er de ofte uforberedte. Der er dog også en anden gruppe af opkald. - Nogle ringer, fordi de føler sig provokeret af advarslerne, som de opfatter som endnu en chikane mod rygerne. Så skælder de ud, og rådgiverne lytter og forstår, men fire ud af fem aftaler ender med, at de alligevel gerne vil stoppe og modtager rådgivning, fortæller Torsten Sonne og fortsætter: - Advarslerne prikker til angsten og den dårlige samvittighed, og samtidig er de saglige og nøgterne, for alle undersøgelser viser jo, at rygning er den største årsag til kræft. Skandinavisk Tobakskompagni har dog ikke mærket nogen effekt på salget, siden advarslerne begyndte at dukke op i maj. Claus Bagger regner heller ikke med, at det vil ske. - De nye og store advarsler vil ikke have den store virkning, for folk ved i forvejen godt, at rygning er farligt, siger Claus Bagger. Samme salg Skandinavisk Tobakskompagni regner heller ikke med, at afgiftsændringen vil betyde noget i forhold til antallet af rygere og salget, men flere vil sikkert købe deres cigaretter i Danmark, mener Claus Bagger. Det er Margaretha Haglund fra Statens Folkesundhedsinstitut ikke enig i. - Tobakindustrien er de eneste, der vinder ved de lave priser. De har interesse i at få prisen så langt ned som muligt. Derfor skræmmer de politikerne med skrækscenarier om, hvad de vil miste i afgifter. Sandheden er, at man nærmere tjener penge ved at hæve afgiften, samtidig med at man reducerer sundhedsudgifterne, siger Margaretha Haglund. På StopLinien er man ikke i tvivl om, hvilken vej det går, når priserne sænkes. - Jeg er overbevist om, at henvendelserne bliver færre. Ellers skulle Danmark adskille sig fra de andre lande, siger Torsten Sonne. Heller ikke Hans Henrik Storm fra Kræftens Bekæmpelse regner med, at StopLiniens telefon vil fortsætte med at gløde i hånden på de to medarbejdere efter afgiftsnedsættelsen. Han håber dog, at befolkningen vil vise sig at være klogere end politikerne.