Rygepolitik skal omsættes i praksis

De ansatte skal med på råd, når rygepolitik skal gøres konkret og klar til april

Den meget omdiskuterede rygepolitik i Hjørring Kommune er nu klar til at blive omsat til handling, og sundheds-, ældre- og handicapudvalget har netop vedtaget en tidsplan, der betyder, at rygepolitikken skal træde i kraft i slutningen af april. Her blev der vedtaget en plan for, hvordan man skal finde ud af, hvordan rygepolitikken skal udmøntes konkret i praksis på f.eks. plejehjem. - Det kræver, at man får det diskuteret lokalt, siger udvalgsformand Karl Bornhøft (SF). Derfor bliver der nu en lang fase, hvor MED-udvalgene i december, januar og februar arbejder med at komme med deres indstillinger til udvalget. Det oplæg skal så i høring frem til april, hvorefter udvalget skal være klar til at træffe endelig beslutning. - Med det kendskab vi har til vores ansatte, så kan de også finde de praktiske løsninger, der skal til. Dem vil vi aldrig kunne finde i et udvalg. Det centrale er, at ingen skal tvinges til passiv røg, siger Karl Bornhøft. Når det gælder plejehjem kan det dog være svært. - For en del af ældre er det rent faktisk deres eget hjem, derfor har vi en accept af, at der også tages de hensyn, der skal til, når de er deres eget hjem, men de skal også vise hensyn overor personalet, siger Karl Bornhøft. Rygepolitikken betyder, at al rygning foregår udendørs, der må ikke ryges i kommunale køretøjer, der kan anvises et udendørs rygested, men det må ikke være et sted hvor børn, unge eller borgere færdes. Og så gælder det, at f.eks. plejepersonale har ret til at slippe for røg, også når de kommer i en ældre rygers bolig, hvorfor den ældre må holde pause med at ryge imens. Af Mette Møller mette.moeller@nordjyske.dk