Rygeregler ses efter i sømmene

AALBORG: Ældre- og handicapudvalget i Aalborg Kommune ville i går ikke tage stilling til, hvorvidt ældre og syge i ældreboliger og boenheder må have lov til fortsat at ryge i fælles opholdsrum. Inge Ibsen Fomcenco, Kristeligt Folkeparti, har taget sagen op i udvaget, fordi pårørende har klaget over for meget røg i fælleslokalerne. Det går ud over de svageste borgere, der ikke kan sige fra, mener Inge Ibsen Fomcenco og vil derfor have et rygeforbud i fælleslokalerne. Men ældre- og hanciapudvalget tøvede en kende på sit møde, og ville have sagen endnu bedre belyst inden de vil tage stilling. - Der er nogle uafklarede spørgsmål. Blandt andet vil vi have at vide, om der er rygerum, og hvor der er rygerum, siger rådmand Anni Kjeldgaard (K). - Vi tager stilling på vores næste udvalgsmøde om to uger, forklarer hun.pil