Rygeregler strammes

Restriktioner er effektive, og der vil komme flere, siger formand for regeringskommission

KØBENHAVN:Rygerne kan godt begynde at forberede sig på, at det fremover bliver endnu sværere at finde et sted, hvor de kan ryge i fred. Ihvertfald vil Mette Wier, der er formand for regeringens nye forebyggelseskommission, sætte fokus på rygning, og hvordan man kan få den sidste fjerdedel af befolkningen, der stadig ryger, til at holde op. Og netop flere restriktioner er effektive, mener hun. - Det virker over for alle befolkningsgrupper - også de lavest uddannede, hvor det oftest er sværest at ændre livsstil i mere sundhedsvenlig retning, siger hun. At der så efterfølgende bliver en del polemik, når lovgiverne strammer grebet om rygerne, skal man se stort på, mener hun. Den slags sker nærmest pr. automatik, når man indfører forbud mod at ryge på arbejdspladser, i offentlige rum, i dagplejen, på værtshuse og hvor det ellers kan være. - Men efter kort tid er alle faldet ned, og det store flertal er tilfredse med ordningen. Både de rygere, der har fået en ekstra tilskyndelse til at holde op og de passivrygere, der nu slipper for en uheldig helbredspåvirkning, de ikke selv kan påvirke og ikke er ansvarlige for, siger hun. Mette Wier vil først til næste år løfte sløret for, hvor yderligere stramninger kunne være hensigtsmæssige. Et område kunne dog være et indgreb over for ungdoms- og efterskolerne, der i dag ikke er omfattet af rygeloven.