Rygterne manet til jorden

Vejgaard-unge både drikker og ryger hash, men ikke mere end andre unge

Fra venstre SSP-lærer Per Johnsen med leder samt medarbejder på Stedet Jens Bach og Pete van der Vliet Larsen, der har stået for undersøgelsen. Foto: Grete Dahl

Fra venstre SSP-lærer Per Johnsen med leder samt medarbejder på Stedet Jens Bach og Pete van der Vliet Larsen, der har stået for undersøgelsen. Foto: Grete Dahl

Rygterne om et massivt misbrug blandt unge i Vejgaard kan nu manes til jorden. De unge drikker alkohol og ryger hash lige som alle deres jævnaldrende, Hverken mere eller mindre. Men endnu engang har man konstateret, at de unge begynder at drikke alkohol ned i 12 års alderen, og at antallet af dem, der ryger hash er stigende. De vedholdende rygter om, at den var helt gal, satte imidlertid så meget gang i bekymringerne hos skoler, SSP og Stedet, der er et tilbud til udsatte unge. Man besluttede sig for at foretage en rusmiddelundersøgelse blandt eleverne i 6.-9. klasse på områdets to skoler: Filstedvejens og Vejgaard Østre. Det skete i forbindelse med et halvårligt SSP-statusmøde med socialforvaltningen. – Rygterne gik på, at en tredjedel af eleverne i 9. klasse på Filstedvejens Skole var på stoffer, siger SSP-lærer Per Johnsen og fortæller: – Det var da også rigtigt, at en enkelt elev var kommet ud i et massivt misbrug. Men takket være professionel indsats fra klasselæreren blev der rettet kontakt til socialforvaltningen, og historien endte lykkeligt. – Lærerne i 9. klasserne blev meget observante og blev enige med sig selv om, at det dårligt kunne passe, at hver tredje skulle være ude i et misbrug. Det er Pete van der Vliet Larsen, Stedet, der har stået for undersøgelsen. Den er foretaget på de to skoler, i juniorklubben, Stedet og lidt på gadeplan og har givet 500 brugbare besvarelser. Konklusionen er blevet: Rygterne var langt hen i vejret. Undersøgelsen viser også, at mens forbruget af hash er minimalt blandt eleverne i 7. klasse, så stiger det til, at 37 pct. har prøvet det i 8. klasse, og de unge ved, hvor de skal købe det.