Lokalpolitik

Rykker for ny ringvej ved Aabybro

Ingen udsigt til en løsning for Biersted og Nørhalne

AABYBRO:Borgmester Ole LykkegaardAndersen (V) og Aabybro Kommune rykker nu Nordjyllands Amt for at få en ringvej mellem Kattedamsvej og Ny Aabyvej bagom Knøsgaard. Kommunen mener, at vejen kan aflaste trafikken gennem Aabybro by. Baggrunden er, at flere og flere bilister vælger at benytte Bakmøllevej og Kattedamsvej som adgang til og fra motorvejen mellem Aalborg og Hjørring. - Vi kan nu konstatere, at den forventede trafikstigning på 50 procent er til stede, siger Ole LykkegaardAndersen. Årsdøgntrafikken er nemlig øget fra 3.000 til 4.500 biler på strækningen. - Vi har hele tiden sagt til amtet, at det er uhensigtsmæssigt med så megen trafik så nær ved Aabybro by.Derfor henvender vi os igen til amtet for at pege på, det er vigtigt, at ringvejen bliver opprioriteret, siger Ole Lykkegaard Andersen. I dag skal trafikken gennem Aabybro by enten via Kattedamsvej eller Toftevej eller køre gennem Knøsgaard. En ny ringvej skal lede trafikken uden om Aabybro by ved at forbinde Ny Aabyvej ved containerpladsen med Kattedamsvej eller Aabyvej. Derimod kan borgmesteren ikke umiddelbart pege på en løsning, der kan aflaste den samme trafik gennem Nørhalne via Bakmøllevej og gennem Biersted via Nørhalnevej. - Det er svært at gøre andet end at lære at leve med trafikken.En ny ringvej uden om Nørhalne ligger langt ude i fremtiden, siger borgmesteren. - Men vi skal selvfølgelig se på, hvordan vi kan øge trafiksikkerheden på Bakmøllevej og ved Nørhalne Skole.Det er dog en amtslig opgave, tilføjer Ole LykkegaardAndersen. Tidligere har Nordjyllands Amt afvist, at der kommer en ny ringvej ved Aabybro på denne side af år 2005. På amtets handlingsbudget, som løber frem til 2005, er der nemlig ikke sat penge af til vejen. Den ventes at koste omkring 11 millioner kroner at anlægge, og Aabybro Kommune har tidligere besluttet at ville støtte med 2,5 millioner kroner, men det er kun såfremt vejen anlægges senest i år - og det sker som bekendt ikke.