EMNER

Rykker for ringvej

} Aabybro Kommune rykker nu Nordjyllands Amt for at få en ny ringvej, der kan aflaste trafikken gennem Aabybro by. Flere og flere bilister benytter nemlig Bakmøllevej og Kattedamsvej som adgang til og fra motorvejen mellem Aalborg og Hjørring. Og årsdøgnstrafikken er øget fra 3.000 til 4.500 biler på strækningen. Men amtet har på sit handlingsbudget, som løber frem til 2005, ikke sat penge af til vejen. Den ventes at koste omkring 11 millioner kroner.