EMNER

Rystende argumenter for aftaler

EKSKLUSIV:Så lykkedes det endelig at få Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourgs godkendelse af, at vi nu kan få prøvet sagen om eksklusivaftaler i Danmarker foreneligt med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11, som Danmark i 1992 har indført som dansk lov og ret. Nu burde det at få prøvet en sag almindeligvis ikke medføre store kraftudfoldelser. Men sådan var det ikke være med vores sag. Den tidligere regering gjorde alt, hvad den kunn, for at få afvist vore sag, og derfor mindede hele den indledende procedure om en retssag i sig selv. Vi var i DFF temmelig rystet over den argumentation, som den tidligere regering kom med. Netop derfor er det naturligvis glædeligt, at domstolen ikke har vægtet denne argumentation, men fundet det ganske rimeligt, at vi har en sag, der fortjener at blive prøvet i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Jeg kan egentlig godt følge Svend Erik Lang, når han her i avisen giver udtryk for sine frustrationer. Når man sidder på et magtmonopol, som store medlemsgrupper ikke bakker op om, er det indlysende, at der opstår en afvandring den dag, der bliver en reel valgsituation for den enkelte lønmodtager. De, der glemte i tide at forny sig og forholde sig til nu- og fremtid, vil stå tilbage som taberne. Men demokratiet vil blive styrket derved, og det er vel ikke så galt. Svend Erik Lang taler om, at eksklusivaftaler er frivillige aftaler. Sådan funger aftalerne ofte ikke i praksis, da mange arbejdstagere og arbejdsgivere ikke er vidende om at de er omfattet af dem, før de står meden sag om fagforeningsskift. Det mest grelle eksempel, vi kender på dette var, da direktøren for Q-Transport Materiel, Jørgen Poulsen, i Vestre Landsret udtalte, efter hans virksomhed havde været omfattet af en fortrins-eksklusivaftale i 14 år, at han ikke var vidende herom. Jeg forstår også, at Svend Erik Lang er utilfreds med, at der delvis er åbnet op for tværfaglige a-kasser, ligesom jeg forstår på tv-nyhederne, at det især er til Johnny Nims fup-foretagende i Esbjerg, som LO-bevægelsen taber medlemmer til. Jeg kan godt forstå, at man føler sig skuffet over, at man som seriøs forening mister medlemmer til et fup-foretagende. Opskriften på dette er ganske simpel. Det handler om oplysning. Vi har særdeles gode erfaring med dette, da vi meget grundigt oplyser på vores Internetside www.dff.net om fup. Ingen lønmodtagere ønsker at betale for fup og svindel, så simpelt er det. Til de mange, der udviser interesse i spørgsmålet om eksklusivaftaler, kan jeg nævne, at vores advokat, Carsten Munk-Hansen, deltager i en radioudsendelsen "Lige lovligt" på P1 i morgen, 9.4., kl. 14.14. med genudsendelse kl. 21.55.