Børnepasning

Rystende foragt hos VK

Det går godt med økonomien i Danmark. Tallene taler deres klare sprog. Forretningen Danmark har et overskud på ikke mindre end 80 milliarder. Derfor har Danmark mere end råd til et godt og velfungerende velfærdssamfund, hvor alle sikres lige muligheder. Vi kan forbedre velfærden uden at hæve skatterne.

Men VK-regeringen fortsætter ufortrødent med at presse kommunernes økonomi til det yderste. Dog har indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen måttet krybe til korset og erkende, at regeringen må åbne for pengekassen for at undgå massive besparelser i de nye kommuner på ældrepleje, børnepasning og folkeskolen i budgetterne for 2007. Desværre er det kun de kommuner, der i forvejen har penge på kistebunden, som ministeren nu vil give lidt ekstra. De, som for alvor har brug for en økonomisk håndsrækning, må se langt efter Lars Løkkes klatskillinger. Vi må endnu engang konstatere, at regeringens politik bygger på filosofien om ” at de, der har, skal mere gives.” Ved kommunalvalget sidste år valgte befolkningen landet over Socialdemokratiet til at varetage velfærden i flertallet af de nye danske kommuner. Nu tvinges de socialdemokratiske borgmestre til at administrere VK-regeringen og DF’s nedskæringspolitik. Med en rystende ligegyldighed for vælgernes dom og foragt for det kommunale selvstyre har regeringen reelt sat vælgernes ønske om bedre velfærd ud af kraft, og erstattet det med besparelser dikteret fra Christiansborg. Som tidligere borgmestre i henholdsvis Brønderslev og Arden er vi helt på det rene med, at budgetterne gerne skal holdes. Naturligvis kan kommunerne ikke bare bruge penge efter forgodtbefindende. Det har de aldrig kunnet. Men nu bliver de folkevalgte i kommunerne behandlet som uartige skolebørn af den strenge skolemester i Finansministeriet, der straffer med spanskrøret, hvis ikke de makker ret. Socialdemokraterne vil have det kommunale selvstyre tilbage i fuldt flor. Et reelt selvstyre, hvor den enkelte kommune og dens vælgere beslutter, hvilket serviceniveau der skal være i kommunen, og dermed også hvad der skal ind i skat. Vi skal have en regering, der i modsætning til den nuværende, ikke sidder på statskassen, i en grad så kommunerne ikke får reel mulighed for at løse serviceopgaverne ordentligt. Vi vedkender os gerne, at vi vil bruge ca. to mia. kr. mere end regeringen på bedre velfærd, men det har vi råd til. Spørgsmålet er snarere, om vi har råd til at lade være. Det er på høje tid at investere i bedre rammer for den offentlige service. Personalets efteruddannelse kunne være en vigtig investering for fremtiden, og plejehjem, folkeskoler, børnehaver, vuggestuer, veje og kloakker trænger mange steder til et gevaldigt løft. Det kan vi få for nogle af pengene i finansminister Thor Petersens pengekasse- men man kan selvfølgelig også få skattelettelser og dermed penge i egen lomme. Én ting ved vi - man kan ikke få både-og. Valget står mellem skattelettelser eller en god offentlig sektor - vi vælger det sidste.