Rystende læsning

NATHALIE:I NORDJYSKE (29.4.) kunne vi læse, at 18-årige Nathalie Lærke Nielsen oplevede, at døre blev lukket, da hun blev 18 år. Med det resultat, at Nathalies livskvalitet blev væsentlig forringet. Værre blev det, da vi ligeledes kunne læse, at Nathalies handleplan blev væk, og at moderen selv måtte finde ud af, hvor handleplanen var blevet af. Det er simpelthen ikke godt nok. Her må der være tale om en ommer. Familien er ikke og skal ikke bære ansvaret for at en handleplan føres videre fra et system til et andet. Familien bør have krav på at den forsvundne plan genskabes således at der tages udgangspunkt i Nathalies behov og liv før det 18 år. Med bare lidt kendskab til Asperger ved vi, at bl.a. forudsigelighed, struktur og kontinuitet er væsentlige nøgleord i deres hverdag, når de skal trives og fungere med de vanskeligheder det medfører at have Asperger. I Nathalies tilfælde synes kontinuiteten at være blevet brudt. Som politikere kan vi ikke acceptere, at unge mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse stilles ringere end andre unge. Vi skal sikre, at de får de muligheder der skal til for at de kan trives med det handicap de nu har, hjælpe dem til at få uddannelse og beskæftigelses, så langt det kan lade sig gøre. Vi ved, at der sker ændringer omkring forsørgelse, når man bliver 18 år, men som moderen påpeger " så forsvinder Nathalies vanskeligheder jo ikke bare fordi hun er 18 år". Og som vi kan læse findes tilbuddene, men informationerne når ikke hen hvor de skal. Hvis der er tale om en økonomisk problemstilling som følge af lovgivningen på området, hører vi gerne om det. Det er vigtigt, at også vore unge med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse får optimale betingelser i voksenlivet således at de kan leve en så " normal" tilværelse som muligt. Vi skal som politikere sikre udvikling og trivsel og ikke afvikling og angst for at blive voksen. Såfremt der er tale om en uhensigtsmæssig lovgivning må vi rette henvendelse til Christiansborg. Handler det om en uhensigtsmæssig overgang mellem to forvaltninger, er der tale om et praktisk problem, som skal løses i kommunen. De unge skal ikke betale prisen for en manglende kommunikation mellem forvaltningerne. Vi vil tage problemstillingen med til vores udvalg og få området belyst.