Medicin

Rystende tv

I udsendelsen ”Dags Dato Special: svindel og fuppiller” på TV 2 (7.3.) oplevede jeg en rystende beretning

om udbredelse af falsk medicin mod malaria i Afrika. Den omtalte falske pille ligner til forveksling den normale pille, den er halv så dyr, til gengæld indeholder den kun en brøkdel af det aktive stof mod malaria i sammenligning med den normale medicin. Som læge er jeg bekendt med, at hvis man behandler en sygdom med for små doser af et aktivt lægemiddel, risikerer man at udvikle resistens (som for eksempel over for penicillin), hvorfor behandlingen bliver uvirksom, også i fremtiden, når man behandler på ny. Det er formentlig det, der er sket med den ”falske pille” mod Afrika. Malariaparasitten er blevet resistent over for behandling med den normale medicin. I tv-udsendelsen fremgik det, at anvendelsen af den ”falske pille” var blevet anvendt i større målestok i flere afrikanske lande og trods intensivering af behandling af malariabehandling i de senere år var antallet af kurerede tilfælde faldet betydeligt. Dette kaotiske billede med den manglende effekt af malariabehandlingen understreger vigtigheden af forebyggelse af malaria, som græsrodsbevægelsen ”Vendsyssel mod malaria” (VMM) har fokuseret. ”Vendsyssel mod malaria” har 3. marts gennemført et støttearrangement i Sysseltinget i Hjørring, hvor vi har samlet penge ind til indkøb og distribution af myggenet til Vest Afrika. Der er stadig mulighed for at støtte projektet.