Rystet over suppedas med oliesag

Forurening i Aarestrup påfører Rebild Kommune en ekstraregning på 1,36 millioner kroner

Byrådet har givet en tillægsbevilling på 1,36 millioner kr. til at dække ekstra udgifter til oprydning efter olieforurening på Præstevej 7 i Aarestrup. Borgmester Anny Winther (V) sagde, at hun er rystet over den suppedas, man er havnet i, og tilføjede, at kommunen ikke engang ejer grunden bagefter. Orla Kastrup Kristensen (V) spurgte, om byrådet overhovedet kunne stemme nej til tillægsbevillingen, og det blev der galgenhumoristisk grinet nej til.