Rytmisk kultur-politik igen, igen

Søren Jensen har på vegne af bestyrelsen i "Musikforeningen i morgen er det jul mor" igen efterlyst en debat om kulturpolitik i Hjørring.

Og igen må jeg informere Søren Jensen om, at kulturpolitik handler om mere end Rytmisk musik. Igen vil jeg gerne fortælle Søren Jensen, at kulturpolitik også handler om biblioteksstruktur, foreningsliv, idrætsliv, museer, teater, drift af faciliteter + meget mere. Og ikke blot på Sysseltinget eller Vendelbohus, men i hele kommunen. Kulturpolitik i Hjørring er ikke kun rytmisk musik i Hjørring by. Søren Jensen stiller min kollega i byrådet, Arne Boelt og undertegnede fire spørgsmål, alle fire omhandlende rytmisk musik i Hjørring By. Arne Boelt må svare for sig selv, men mine svar skal Søren Jensen og bestyrelsen i "Musikforeningen i morgen er det jul mor" selvfølgelig have. Og det får de her. Første spørgsmål går på, hvordan en eventuel støtte til et regionalt spillested i Frederikshavn finansieres. Svar: Der er ikke indarbejdet nogen støtte i budget 2009, og såfremt Frederikshavn og Hjørring kommuner bliver enige om et samarbejde, så tages pengene enten af Fritids og Kulturudvalgets frie midler, eller af kommunekassen. Budget 2009 er på plads, og de budgetlagte støttebeløb under Fritids og Kulturudvalget bliver overholdt. Spørgsmål 2, hvad er visionerne for Vendelbohus og Sysseltinget? Svar: På Vendelbohus skal vi gerne finde en løsning med forpagter, eller en anden driftsform. Det er ikke en kommunal kerneopgave at drive restaurant og forsamlingssted. I 2007 var der 417 arrangementer på Vendelbohus, hvilket viser at stedet er et vigtigt samlingssted - eller kulturhus om du vil - i Hjørring Kommune. Vendelbohus har charme og en herlig ånd, som ikke nemt går at erstatte. Vendelbohus giver Hjørring Teater nogle glimrende forhold, som jeg ved skuespillere fra hele landet er glade for. Vendelbohus giver mange foreninger gode forhold til møder og generalforsamlinger. Og i mange år, med Inger som forpagter fungerede Vendelbohus fantastisk. Så forhåbentligt finder vi en driftsløsning, og hvis flere foreninger går sammen om at forpagte Vendelbohus, så er det også helt fint for mig. Sysseltinget er også et dejligt hus, med charme og en helt speciel ånd. En ånd som er skabt af alle de foreninger som benytter huset. Jeg så gerne at Sysseltinget blev renoveret, men det er der desværre ikke penge til nu. Vi har i Fritids og Kulturudvalget kun knap fire millioner til anlæg i 2009, og i dette beløb skal vi vedligeholde og renovere bygninger og støtte op om nyanlæg i hele kommunen. Ikke kun i Hjørring By, men så sandelig rundt i hele vores dejlige kommune. Det ser jeg som meget vigtigt. Så når der bliver rigtig plads på budgettet, vil Sysseltinget blive renoveret. Indtil da, håber jeg da at foreningerne som anvender stedet, er rimeligt tilfredse. Jeg kan desværre ikke trylle otte millioner frem til Sysseltinget, men jeg kan sikre at de penge vi har, bliver brugt i hele kommunen. Spørgsmål 3, går på mine visioner for den rytmiske i Hjørring Kommune. Svar: Vi har i vores nye kommune, mange foreninger som tilbyder vores borgere og gæste nogle gode arrangementer. Derfor støtter vi i Fritids og Kulturudvalget mange af disse foreninger. Mange af disse foreninger får årligt et støttebeløb fra kommunen, og samtidig tilbyder vi mange af disse foreninger støtte via billig husleje og anden hjælp. Jeg ved at kunstnerne og de bands, som musikforeningerne hyrer ind, er blevet meget dyrere de sidste år. En udfordring som er svær at løfte for foreningerne. Derfor tror jeg, samarbejde foreningerne imellem er vejen frem. Samtidig skal vi i Fritids og Kulturudvalget støtte og hjælpe med at klare udfordringerne. Støtte både de nuværende foreninger, og også de kommende som vil opstå i kommunen. Jeg tror nu ikke, at en direkte støtte fra Hjørring Kommune til det nye regionale spillested i Frederikshavn vil starte nogen større konkurrence blandt større koncertnavne. Frederikshavn har jo i flere år også været dygtige til at tiltrække store navne. Måske dygtigere end vi har været i Hjørring. Det er nok mere de mange koncerter vi ser i hele landet, som bringer brænde til det bål. Spørgsmål 4 går på valgløfter. Er valgløfter bare løse hensigtserklæringer eller noget man arbejder på at få gennemført. Svar: For mig gælder det om at skabe en "Hel Kommune" hvor tingene hænger sammen. Især nu efter kommunesammenlægningen. Derfor gælder det ikke bare om at bruge alle pengene i Hjørring By, men i hele kommunen. Og det er vist ikke nogen hemmelighed blandt borgerne i kommunen, at efter sammenlægningen har vi haft mange økonomiske udfordringer. Det betyder, at vi ikke bare kan bruge løs af penge, men må prioriterer hver enkelt krone. En prioritering som gælder hele kommunen, og ikke kun støtte til "musikforeningen i morgen er det jul mor" og en renovering af Sysseltinget. Og det synes jeg vi har gjort fornuftigt. Søren Jensen mener også, jeg udvikler en Aalborgfobi. Det gør jeg nu ikke, men jeg ser ingen naturlov i at alle de uddannelsesinstitutioner, de statslige arbejdspladser, private virksomheder bliver liggende i Hjørring kommune, bare fordi de er her i dag. Vi skal hele tiden udvikle kommunen og virke tiltrækkende, ellers er risikoen at vi mister nogle af disse. Og det er en risiko som jeg ser hver eneste dag. Dette kan vi gøre selv på mange punkter, men også ved samarbejde på andre. Se blot samarbejdet med Frederikshavn om Vendsyssel Teater. Et samarbejde som fungerer fortræffeligt. Ingen er vist i tvivl om Teatrets succes. Samme samarbejde kan vi også gøre på andre områder. Til slut vil jeg sige til alle, som har fuldt denne debat. Som I kan se af Søren Jensens spørgsmål og læserbreve, er kulturpolitik for ham rytmisk musik, Vendelbohus og Sysseltinget. For mig er kulturpolitik meget, meget mere.