Rytmisk kulturpolitik i Hjørring

Søren Jensen glæder sig, her i avisen, over at få gang i en debat om kultur politik. Jeg er altid glad for debat, især om kulturpolitik.

Men nu er kultur nu mere end rytmisk musik. Det lader til, at Søren Jensen kun interesserer sig for den rytmiske musik, hvilket er helt ok. Og kun den der sker i Hjørring by, og ikke hele kommunen. Men jeg beder Søren Jensen forstå, at som udvalgsformand for området, favner min interesse meget bredere. Kultur for mig er mere end rytmisk musik. Men lad os lige blive ved den rytmiske musik. Hjørring kommune støtter op om flere musikforeninger, som alle gør et godt stykke arbejde. Vi støtter med kontante beløb og med reduceret husleje. Foreningerne gør et godt stykke arbejde, og glæder borgere og gæste i kommunen. Jeg så gerne at både Sysseltinget og Vendelbohus var renoveret op til nutidens krav, men økonomien i kommunen er desværre ikke stærk nok endnu. Du skriver som om det er besluttet at Hjørring kommune skal støtte det regionale spillested i Frederikshavn med kr. 500.000,- Hvor har du dette beløb fra? Fakta er, er undertegnede og forvaltning er blevet inviteret til et møde med Frederikshavn kommune om det regionale spillested. Mødet er endnu ikke afholdt, og jeg har ikke drøftet noget beløb med nogen. Om du forholder dig til urigtige oplysninger eller fri fantasi, ved jeg ikke. Men jeg ser gerne, vi samarbejder med Frederikshavn kommune på mange områder. Det tror jeg, er metoden på, at vi står stærkt i regionen. Frederikshavn kommune støtter Vendsyssel Teater med over en million om året. Det gør de, fordi de mener at samarbejde, er metoden. Og den høje kulturelle værdi af Vendsyssel Teater for kommunen, er der vist ingen som er i tvivl om. Som byrådsmedlem og udvalgsformand er jeg nødt til at se udover den rytmiske musik, og på alt hvad der rør sig. Derfor ser jeg samarbejde med nabo kommunerne som vigtigt og ikke blot et kanonskud efter en gråspurv. Kun ved at vi står sammen, kan vi bevare så mange institutioner som muligt, og undgå at alt rykker sydover til Aalborg. Søren Jensen skriver også, han på et møde mangler kulturpolitiske udmeldinger. Nu handlede mødet om anvendelsen af Vendelbohus, men jeg ville da gerne have hørt, hvilke planer og initiativer Musikforeningen i morgen er det jul mor, lå inde med. I sit seneste indlæg skriver Søren Jensen også, at med et større støttebeløb kan den rytmiske musik gøre meget mere. Det er jeg da meget interesseret i at høre mere om. Flere musikforeninger har igennem de seneste 3 år, fremsendt ansøgning og ideer til fritids og kulturudvalget. Og flere har fået ekstra støtte. Feks. da Musik under trappen i Hirtshals samlede over 3000 til en dejlig Johnny Madsen koncert på havnen. Men i de sidste tre år, har Musikforeningen i morgen er det jul mor, ikke lade høre fra sig. Med denne opfordring, håber jeg det sker. Med mere aktivitet og glæde for borgerne som resultat. Fritids og kulturudvalget har økonomiske udfordringer i året der kommer, sådan er den politiske kabale blevet lagt. Samtidig er vores forvaltning underbemandet, med mangel på flere medarbejdere. Det betyder at vi i 2008 ikke har kunne været så langt fremme i skoene, som vi gerne har villet, men i 2009 skal vi nok komme længere frem. Med stor glæde for kommunens borgere, for de spændende kultur og forenings institutioner som findes i kommunen, også for den rytmiske musik. Godt nytår til alle.