S åbne for kommunale pantefogeder

Partiet mener, at kommunerne skal have mulighed for at overtage opgaven med inddrive gæld fra borgerne

AALBORG:Kommunerne får nu mulighed for selv at inddrive borgernes gæld, hvis et flertal på Christiansborg bakker op om et forslag, som Socialdemokraterne fremsætter. Partiets kommunalordfører Rasmus Prehn gik ind i sagen efter flere artikler i NORDJYSKE Stiftstidende, hvor bl.a. Aalborgs borgmester Henning G. Jensen (S) kritiserede Skat for ikke at gøre nok for at inddrive borgernes gæld til kommunerne, siden Skat overtog opgaven fra kommunerne i 2005. I et svar til Rasmus Prehn afviste skatteminister Kristian Jensen (V) for over et halvt år siden at flytte opgaven tilbage. Men nu viser en opgørelse fra januar, at kommunernes tilgodehavender hos borgerne er steget fra 2,4 mia. kr. til 5,4 mia. kr. fra 2006 til april 2008, hvilket er dråben for Socialdemokraterne. - Det ser rigtigt slemt ud, og vi har rejst sagen over for ministeren midt på året, han har haft mulighed for at indskærpe over for skattemyndighederne, at de skulle tage det mere alvorligt, men tilsyneladende er der ikke sket noget som helst, men det er bare et problem, der har fået lov at vokse, siger Rasmus Prehn. Han mener ikke, at skatteministeren tager sagen seriøst nok. - Skatteministeren har lidt en ligegyldig attitude over for det, og så må vi komme med det beslutningsforslag og få prøvet om, der ikke er opbakning til at give kommunerne muligheden for at overtage opgaven. Rasmus Prehn tror, at flere kommuner vil være interesserede i at overtage gældsinddrivelsen. - I Aalborg Kommune var borgmester Henning G. Jensen ude at nævne, at når det er så mange penge, man har ude at svømme, så vil det være en bedre forretning for kommunen selv at varetage opgaven og få opkrævet pengene, så jeg tror, at der er nogen, der vil. Rasmus Prehn tror dog, at det bliver mere end svært at få et flertal for forslaget med henvisning til VKO-flertallet. - Men vi kan presse regeringen selv til at komme med et initiativ, for alle er enige i, at det er uacceptabelt at gældsinddrivelsen stiger.