S afviser at være smidt ud af integrationsforlig

København, lørdag /ritzau/ Inde eller ude? Regeringen dømmer Socialdemokraterne ude af integrationsforlig, men partiet betragter sig stadig som en del af aftalen. Der er opstået kaos om sommerens integrationsforlig. Socialdemokraterne betragter sig således stadig som en del af integrationsforliget med VK-regeringen og Dansk Folkeparti, selv om regeringen fredag dømte partiet ude af forliget med henvisning til, at det havde stillet spørgsmålstegn ved aftalen. Men det afviser Socialdemokraternes integrationsordfører, Anne-Marie Meldgaard, som i juni forhandlede integrationsforliget på plads for sit parti. - Jeg betragter os stadig som en del af integrationsforliget og ser ikke noget problem ved aftalen, som den foreligger. Det er en rigtig god aftale, som den nu sendes til høring. Men det er da selvfølgelig naturligt, at vi vil lytte til høringssvarene, når de kommer. Hvis regeringen kritiserer dette, så er det, fordi man vil have os smidt ud, siger den socialdemokratiske integrationsordfører. Anne-Marie Meldgaard henviser til, at denne vurdering deles af Socialdemokraterens formand, Helle Thorning-Schmidt, selv om socialordfører Mette Frederiksen og arbejdsmarkedsordfører Thomas Adelskov tidligere har sagt, at de er "utrygge" ved, at visse kontanthjælpsmodtagere uden reel arbejdsevne vil få frataget deres kontanthjælp som en konsekvens af integrationsforliget. Striden om integrationsaftalen opstod, da partierne fredag skulle binde den sidste sløjfe på aftalen, før lovforslagene sendes i såkaldt høring hos relevante interesseorganisationer og myndigheder, som bliver berørt af lovforslagene. Diskussionen om integrationsforliget drejer sig om opdelingen af kontanthjælpsmodtagere i såkaldte match-grupper, der beskriver i hvilket omfang, bistandsmodtagerne matcher arbejdsmarkedets krav. I den bedste gruppe ét har den ledige kompetencer og ressourcer, der umiddelbart matcher arbejdsmarkedets krav, i den laveste gruppe fem vurderes den ledige til aktuelt ikke at have nogen arbejdsevne. Ifølge integrationsforliget er mennesker i denne gruppe fem undtaget fra reglen om, at en ægtefælle mister kontanthjælpen, hvis vedkommende ikke har arbejdet mindst 300 timer i to år. Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører, Thomas Adelskov, startede dog diskussionen ved at foreslå, at også gruppe fire, hvor den "ledige har væsentlige begrænsninger i funktionen", skal undtages. /ritzau/