Lokalpolitik

S arbejder for sammenlægning mod nord

KOMMUNALREFORM:Socialdemokraterne i Løkken-Vrå Kommune har været meget tvivlende overfor en kommunalreform, men nu er der flertal i folketinget for det endelige reformforslag som udsendtes i juni 2004, og vi har ikke i forslaget kunne finde grundlag for en overlevelse af Løkken-Vrå Kommune med den størrelse opgaver der er tiltænkt de nye kommuner. Bestyrelse og byrådsgruppe har på mange møder drøftet vores holdning til processen, og der har været bred enighed om målet, og derfor har vi også haft en god balance i debatten om vores fremtid. Vi mener at borgerne i Løkken-Vrå vil få størst indflydelse i en ny storkommune hvis vi kommer samlet med, en deling kan derimod få mange konsekvenser for alle de netværk og krydsende service funktioner vi har i kommunen bl.a. med vores skoler, daginstitutioner/dagpleje og ældreområdet. Det kan meget vel blive en dyr pris at betale for at få en deling af kommunen. Og reformens gennemførelse vil kræve at der ikke bliver tænkt for meget partipolitik, men modsat skabes størst mulig tryghed blandt borgere, ansatte og lokalpolitikere, vi vil således også bruge vores kræfter på at skabe et politisk beslutningsgrundlag til glæde og gavn for alle i vores kommune. Socialdemokraterne i Løkken-Vrå Kommune vil arbejde for: · At Løkken-Vrå Kommune ikke skal deles. · At der ikke skal være folkeafstemning om sammenlægningen. · At en sammenlægning skal ske mod nord sammen med Hjørring-Hirtshals og Sindal. Følgende er indeholdt i beslutningsgrundlaget: · En sammenlægning mod nord vil give en homogen kommune størrelse med ca. 70.000 indbyggere. · Fordelt med Hjørrings 35.000 indbyggere som centrum og de tre randkommuners 35.000 indbygger som ligeværdig partner. · Hjørring vil ikke få nogen særstilling i en sådan opbygning · Vi løser allerede i dag mange opgaver i fællesskab. · Vi får et turistsamarbejde fra Løkken til Hirtshals som med deres forskelligheder vil kunne give hele området et løft. · Vi vil i fællesskabet kunne holde fast i service niveauet i landsbyerne. · Vi vil med kommunens størrelse kunne løse alle de opgaver der udlægges til de nye kommuner. · Vi vil kunne udbygge Vrå som kunst by · Vi vil få en kommune med mulighed for en god infrastruktur. · Vi vil få en kommune med mange uddannelsesmuligheder Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en fælleserklæring som bliver arbejdsredskabet i de kommende forhandlinger. Vi er godt klar over at dette er et meget følsomt emne, og som man har kunne læse i den lokale avis er der jo mange meninger om sagen. Også hos de der skal beslutte den endelige sammenlægning, er der delte meninger om hvad der er bedst for borgerne i Løkken-Vrå Kommune. På trods af disse mange kloge ord holder vi fast i at det er en politisk beslutning både lokalt men også på landsplan, hvor ministeren jo har det sidste ord. Socialdemokraterne i Løkken-Vrå håber at Løkken-Vrå kommunalbestyrelse den 13. september træffer den rigtige beslutning for Løkken-Vrå's fremtid. Den socialdemokratiske byrådsgruppe er frit stillet i afstemnings spørgsmål, men er dog enige om at ville arbejde loyalt for Løkken-Vrå's fremtid uanset hvad beslutningen bliver. Afkortet af redaktionen