S-bagland kræver skatteforhøjelse

Gruppeformand afvisende, men overvejer at hente penge i kommunekassen

Lokalpolitik 9. september 2002 08:00

AALBORG: Ligesom flere fagforeninger på det seneste har gjort det, så slår nogle af Socialdemokratiets vælgerforeninger nu til lyd for, at byrådet griber til en skatteforhøjelse. Holdningen hos flere vælgerforeninger er, at kommunalpolitikerne direkte skal udfordre regeringen og dens krav om skattestop. Det er to at Socialdemokratiets store vælgerforeninger i Aalborg Kommune, der rejser kravet om en skatteforhøjelse. Formanden for Socialdemokratiets vælgerforening i Sundby-Hvorup Brian Eriksen, der har borgmester Henning G. Jensen som medlem, foreslår en skattestigning på 0,6 procent til 22 procent. Han bliver bakket op af Danni Andersen, der er formand for Socialdemokratiet i Nørresundby. - Socialdemokraterne i byrådet må gøre op med den fromme linje over for regeringen. Et af midlerne kunne være at se stort på skattestoppet, mener Danni Andersen. Formanden for Socialdemokratiets byrådsgruppe Mai-Birtt Iversen er dog ikke indstillet på at give efter for presset fra en del af partiets bagland. - Resultatet vil blot blive, at regeringen inddrager en stor del af de ekstra indtægter, som en skattestigning vil give. Vi så jo i foråret, at kommunerne under et blev straffet for ikke at have overholdt den aftale, der sidste år blev indgået mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Resultatet blev her i Aalborg, at vi blev pålagt at gennemføre en række besparelser, siger Mai-Britt Iversen. Hun mener i stedet, at en del af en løsning af problemerne med 2003-budgettet kan blive, at kommunen ikke gennemfører den forøgelse af kassebeholdningen, der er lagt op til næste år. Her giver det budgetforslag, som byrådet på torsdag har til førstebehandling, en forbedring med 100 millioner kroner. Det mål mener Mai-Britt Iversen, at der kan slækkes på. En lignende opfattelse har hendes partifælle Kaj Poulsen givet udtryk for. Han mener ikke, at det ville give problemer, hvis beløbet f.eks. blev sat 20 millioner kroner ned. Fra den borgerlige side har der de seneste år været et stort ønske om at styrke kommunekassen: - Men min opgave er at føre socialdemokratisk politik, og har Venstre og konservative andre løsninger, så må de jo komme med dem, siger Mai-Britt Iversen. Den nuværende skatteprocent på 21,4 har Aalborg haft i 12 år. Derfor mener Socialdemokratiet i Nørresundby godt, at kommunen nu kan tillade sig en forhøjelse. Danni Andersen ser gerne, at partifæller landet over gør oprør med skattestoppet, og finansministerens trusler om, at regeringen inddrager gevinsterne ved skattestigninger anfægter ham ikke: - Hvis regeringen tager pengene fra kommunerne, så kan borgerne se, at det ikke er mit parti men regeringen, der ønsker besparelser og dermed serviceforringelser. Han erkender, at et ønske om en skatteforhøjelse kan hindre et bredt forlig i byrådet om næste års budget. - Men så bør vi måske i stedet for satse på et smallere forlig mellem Socialdemokratiet, SF og Det radikale Venstre, siger Danni Andersen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...