Lokalpolitik

S-bagland tilfreds med byrådsarbejdet

ØSTERVRÅ:Det socialdemokratiske bagland i Østervrå og Thorshøj er tilfreds med den politik, der føres i Sæby Byråd. I sin beretning på generalforsamlingen i Socialdemokratisk Vælgerforening for Østervrå og Thorshøj udtrykte formanden, Tommy Svenstrup, tilfredshed med den førte politik og de beslutninger, som foreningens tre byrådsmedlemmer har været med til at vedtage i Sæby Byråd. Han nævnte i den forbindelse, at 2004-budgettet indebærer en renovering af Torslev Skole i Østervrå. Sidste år gav en ombygning af Østervrå Ældrecenter flere og større lejligheder. Den tidligere ThorshøjSkole blev renoveret og huser nu Områdekontor Vest. Desuden er der opført nye andelsboliger på Tulipanvej i Østervrå. Derimod var formanden ikke begejstret for den borgerlige regerings politik.Han glædede sig over, at Venstres vigende tal i meningsmålingerne giver håb om, at en kommende regering vil kunne blive ledet af Socialdemokratiet. Tommy Svenstrup kom også ind på valget af Birgit Hansen som ny borgmesterkandidat og formandsskiftet midt i perioden i Fællesledelsen for Socialdemokraterne i Sæby Kommune. I stedet for at indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde valgte man at konstituere Fællesledelsens kasserer, Mogens Vestergaard Pedersen, som formand indtil forårets repræsentantskabsmøde. Fællesledelsens konstituerede formand, Mogens Vestergaard Pedersen, deltog også i generalforsamlingen og orienterede om Fællesledelsens arbejde og planer. Til bestyrelsen var der genvalg af kassereren,Flemming Hviid Christensen og uddannelsessekretær Birgit Hansene samt bestyrelsessuppleant Knud Hjørnholm. Efter valgene meddelte Erling Thomsen, at han ønskede at udtræde af bestyrelsen før tiden. Ønsket blev efterkommet. Herefter træder Knud Hjørnholm ind i bestyrelsen. I stedet valgtes Flemming Jensen som ny suppleant til bestyrelsen. Foreningens tre byrådsmedlemmer,Birgit Hansen, Knud Hjørnholm og Erling Thomsen fortalte om arbejdet iSæby Byråd og i deres respektive udvalg. På generalforsamlingen var der i øvrigt livlig debat om en række emner.