S bebuder skattestigning

Fronterne er trukket skarpt op forud for budgetforhandlinger

HADSUND:I nyere tid har vedtagelsen af det kommunale budget været en begivenhed, hvor alle byrådets medlemmer har deltaget, men den næsten historiske enighed på tværs af de politiske grupperinger om kommunens økonomiske kurs synes at være på vej til at ophøre i år. Udspillet fra Socialdemokraterne, der sidder på flertallet i byrådet, indebærer nemlig en skattestigning på en halv procent, og det vil de borgerlige medlemmer af byrådet ikke være med til. Borgmester Karl Christensen (S), der hidtil - modvilligt - har taget regeringens skattestop bogstaveligt, begrunder forslaget om en skattestigning med, at yderligere besparelser efter hans opfattelse ikke længere er mulige. - Nu handler det ikke længere om at skære ind til benet, vi skal til at skære i selve benet, mener borgmesteren. Over for dette sy - Udgangspunktet er nul skattestigning, og jeg vil ikke engang tænke i ”måske”. Så hvis det er vilkårene, bliver der intet budgetforlig, slår Mogens Jespersen (V) fast på vegne af sine seks partifæller. Også Johannes Sørensen (T) har lodret afvist en skattestigning. Mogens Jespersen mener ikke, man har udtømt sparemulighederne, og han bebuder et ændringsforslag, som handler om besparelser. Hvilke vil han først afsløre efter budgettets førstebehandling på torsdag. Karl Christensen påpeger, at man i forvejen har været inde at pålægge skolerne og ældreområdet besparelser på henholdsvis 700.000 og en million kroner, og finder det uholdbart at skære mere. - Hvis det var forsvarligt, gjorde jeg det gerne. Men vi har et ansvar for, at vores ansatte i skolerne og på ældreområdet fortsat med en vis berettigelse kan finde glæde ved at gå på arbejde, siger han. Karl Christensen anfører, at man ved at rationalisere og effektivisere på skolerne og ældreområdet har levet op til to af punkterne i aftalen mellem Kommunernes Landsforening og Finansministeriet. Også med hensyn til væksten holder den sig med 0,45 procent inden for den udstukne ramme på 0,65. Han håber på den baggrund ikke, at staten griber ind og straffer Hadsund for skattestigningen. Amter, der sidste år lod skatten stige, fik frataget halvdelen af skatteindtægten, og staten skar bloktilskuddet til amterne ned med det resterende beløb, hvilket altså gik ud over samtlige amter. Samme skæbne kan i princippet overgå kommunerne, hvis de samlet set hæver skatten. - Jeg har set en analyse for nylig, som viste, at kommunernes samlede skattestigning tegnede til at blive 0,02 procent, så jeg tror ikke, risikoen er så stor, mener Karl Christensen. Mogens Jespersen mener imidlertid, at en aftale er en aftale. - Vi skal holde os til spillereglerne, og så vidt jeg har kunnet se, er der flere der sætter skatten op end ned, påpeger han. Mogens Jespersen, der også var blandt tilskuerne, da første spadestik blev taget til den nye skole, finder desuden, at en skattestigning netop nu er særlig risikabel. - Der skal nok være onde tunger, der beskylder os for at flotte os med en ny skole og så bare sætte skatten op. Også derfor er det et uheldigt signal, siger Mogens Jespersen, som tilføjer, at det ikke er skolen, der har væltet læsset. - Tværtimod. Den nye skole påvirker budgettet positivt med to millioner kroner om året, bemærker han. Mogens Jespersen mener desuden, at man burde se tiden an, før man griber til at hæve skatten. Han knytter blandt andre forhåbninger til den statslige pulje til vanskeligt stillede kommuner, hvor Hadsund er blandt ansøgerne i anden runde. - Vi ved jo ikke, om vi kommer i betragtning, og om dét kan være med til at løse problemet, siger han. Karl Christensens optimisme med hensyn til denne pulje er ikke ret stor. - Kommunens økonomi er grundlæggende sund, fordi driften giver overskud, og jeg tvivler på, at vi på den baggrund får hjælp, siger borgmesteren, som dog erkender, at der er flere ubekendte faktorer. Med hensyn til de forestående forhandlinger slår han dog fast, at han er villig til at bruge socialdemoikraternes flertal. - Et flertal skal altid passe på ikke at tromle, men det skal på den anden side ikke føre til, at mindretallet altid får lov til at bestemme, bemærker han.