S er blevet utryghedens parti

Det er nogle år siden efterhånden. Men der var engang, hvor Socialdemokratiet satte en ære i at øge trygheden i samfundet. Det var landets største parti, og det så sig selv som hovedansvarligt for, at danskerne havde et trygt liv.

Selv når de var i opposition, påtog Socialdemokratiet sig at bære store, besværlige reformer igennem Folketinget. Sådan var det under Stauning, Hans Hedtoft, H.C. Hansen og Jens Otto Krag. Det var en given ting dengang, at skattereformer og andre store reformer skulle bæres igennem Folketinget med brede flertal, så befolkningen altid kunne indrette sig i tillid til lovgivningen, uanset hvilken regering vi havde. Man tilstræbte altid, at det var brede flertal af V, S, K og R, der sammen opbyggede det moderne velfærdssamfund. Det var en holdning og en adfærd, der skabte tryghed – ikke mindst hos mange små erhvervsdrivende og ufaglærte lønmodtagere, som altid har været de mest sårbare grupper i samfundet. Det var ikke kun i ord, men også i gerning, at Socialdemokratiet var med til at skabe tryghed. Og det er der i høj grad grund til at anerkende det gamle danske Socialdemokrati for. I dag ser vi et helt andet Socialdemokrati. Det tryghedssøgende og solide synes helt forsvundet. Mogens Lykketofts Socialdemokrati er – alle sympatiske nordjyske socialdemokrater til trods - mere og mere blevet utryghedens parti. Allerede mens han var finansminister, gennemførte Mogens Lykketoft hele to skattereformer med det smallest mulige flertal i Folketinget. Med henholdsvis kun 89 og 90 mandater. Det er aldrig set før. Næsten samtlige finanslove blev båret igennem alene med Enhedslisten og SF. Set fra en nordjysk synsvinkel var SR-regeringens udligningsreform, som ribbede selv små nordjyske kommuner for millioner af kroner i årlige indtægter, helt gal. Kun én nordjysk kommune undgik at bidrage til overførslen af milliarder af kroner til storbyer uden for Nordjylland. Nordjylland og den øvrige provins måtte undrende se til, mens SR-regeringen på få år foretog investeringer i hovedstaden på 100 milliarder kroner. Til gengæld måtte provinsen bære byrderne af øgede skatter og afgifter på privatbilismen, som man uden for storbyerne er helt afhængige af. Jeg kan ikke andet end at bekymre mig for Nordjylland, når jeg ser, hvor ofte nutidens Socialdemokrati i opposition løber fra ansvaret og spiller det kortsigtede taktiske spil, når beslutninger, der er afgørende for Nordjylland, skal bæres igennem. Helt specielt er der selvfølgelig kommunalreformen, hvor S i sidste øjeblik sprang fra forhandlingerne og stadig nægter at deltage konstruktivt i processen, men tværtimod puster til utrygheden og usikkerheden. Det betød, at det udelukkende var Venstres, konservatives og Dansk Folkepartis nordjyske folketingsmedlemmer, der skulle kæmpe for de nordjyske interesser. Det gælder også Vandmiljøplan III, som er den mest ambitiøse nogensinde og langt overgår, hvad Svend Auken lagde op til som miljøminister. Også den skulle pludselig bruges i et taktisk spil, hvor S endte med at fremlægge en plan, som viste sig at koste 27.000 job og 60 milliarder i eksportindtægter – alt andet end hjælpsomt i forhold til den nordjyske jobudvikling. Det gjaldt det store trafikforlig til 91 milliarder kroner sidste år, der bl.a. baner vejen for bedre nordjyske jernbaner, udvidelse af motorvejen ved Bouet osv. S ville kun være med til at dele gaverne ud, men ikke finde finansieringen og endte med at stå alene uden for forliget i stedet for at bidrage til at ruste Nordjyllands infrastruktur. Socialdemokratiets sabotage af regeringens planer om udflytning af store statslige arbejdspladser til provinsen taler for sig selv. Den halvhjertede socialdemokratiske deltagelse i regeringens opprioritering af uddannelsessystemet og forsknings- og innovationsmiljøerne er også et svigt. Særligt i Nordjylland har vi brug for, at der investeres i uddannelse, forskning og fornyelse af vores erhvervsliv.Jeg glæder mig over, at Venstre og regeringen påtager sig så meget mere afansvaret for at ruste Nordjylland til fremtiden, mens Socialdemokratiet hygger sig i hængekøjen. Regeringen er kommet langt med at forny Danmark de sidste tre år. Lad os håbe, at resultatet af det næste folketingsvalg bringer Socialdemokratiet ud af den misforståelse, at taktik er vigtigere end resultater. Det har Nordjylland stærkt brug for. Vi nordjyder skal kæmpe sammen.

Breaking
Omfattende strømsvigt mange steder i Nordjylland
Luk