S er ikke alene om indsatsen

MILJØ:Ifølge en omtale i NORDJYSKE (30.12.) varsler Socialdemokratiet skrappere kurs i forhold til miljøpolitiske krav, for at sikre rent drikkevand nu og i fremtiden. Udmeldingen fra S kommer til at fremstå, som om ingen andre vil beskytte grundvandet og sikre rent drikkevand. Det er jo netop det, den borgerlige regering har sat fokus på med vedtagelsen af miljøplan 3. Heri sættes begrænsning på landbrugets udledning af næringsstoffer, og dermed sikres vandmiljøet. Hvor var S henne, da den sidste vandmiljøplan blev vedtaget?Naturen er det dyrebareste, vi har. Derfor skal vi selvfølgelig beskytte den. Men vi skal samtidig erindre hinanden om, at naturen er vores fødekilde. En fordomsfri politik, der på et sagligt grundlag finder frem til en måde at bevare naturen på uden at indskrænke anvendelsen af naturen må være målet. Det er mit indtryk, at landbrugserhvervet selv er meget opmærksomme på problemstillingen med udledning af næringsstoffer. Det er mere interessant, om S vil være med til at forlange ny teknologi anvendt inden for både det traditionelle landbrugserhverv og inden for andre erhverv der udleder næringsstoffer. En fornuftig samfundsnyttig bevarelse og udnyttelse af den danske natur og det danske landbrugs muligheder, bør bygges op som mursten. Vi må arbejde mere langsigtet og målrettet. Der bør sættes endnu mere fokus på forskning inden for bl.a. landbrugserhvervet, og der bør udvises større fleksibilitet fra alle sider, så naturen og det gode miljø kan bevares uden at indskrænke brugen af naturen. Vi vil jo alle gerne have rent drikkevand, men vi vil også gerne have mad på bordet. Ser vi alene på Nordjyllands Amt, anvendes ca. 70 pct. af arealerne til jordbrugsproduktion. Det er derfor ikke uden betydning for den nye region, hvorledes en kommende regering agerer i forhold til at løse kommende miljøopgaver, lige som det er alt afgørende at erhvervsorganisationer og virksomheder i fremtiden vil være med til at yde en indsats for at løse miljøopgaverne, hvilket må være løsningen frem for endnu mere regelstyring.