EMNER

S er ikke pacifistermen realister

Jeg og mange andre fik givet krydderen i den gale hals, da Per Kaalund i pressen blev hængt ud som den, der havde forlangt, at de tre helikoptere, som regeringen ønsker at sende til Irak, skulle være ubevæbnede.

Personligt forstyrrede jeg Per Kaalund i England, og fik det meste af partiet gjort ophidset. Vi vil ikke sættes i båd som urealistiske pacifister. Det var ikke overraskende, da Per Kaalund meddelte, at det bestemt ikke var hans ønske - men et ønske fra forsvarsministeren. Dette er senere blevet bekræftet med al tydelighed. Det er regeringen, der har valgt at udsende helikopterne ubevæbnede. Det er regeringen, der tager ansvaret. Vi socialdemokrater ved godt, at helikopterne i dagligdagen ikke er udstyret med affutager til eksempelvis maskingeværer, men det kunne givet etableres. Partiet har accepteret, at helikopterne ikke får den form for bevæbning, men det betyder ikke, at det er os, der har initieret, at helikopterne skal være ubevæbnede. Personligt har jeg mere end svært ved at se logikken i denne beslutning. Søren Gade siger nemlig, at helikopterne ikke skal flyve, hvis der er risiko for, at de bliver beskudt. Min erfaring fra Irak er, at der altid er en vis risiko for beskydning. Det er ikke terroristernes opfattelse generelt, at et ufarligt mål - læs ubevæbnet - er et mindre "legitimt" mål at ramme. Snarere tværtimod! Når regeringen vælger løsningen med ubevæbnede helikoptere kan det tyde på, at den er bange for befolkningens modvilje mod mere militær indsats i Irak. Denne sag viser nemlig tydeligt, at Danmark er i en ekstrem ubehagelig situation. Vores deltagelse i krigen i Irak er fortsat svært forklarligt og i stor udstrækning medvirkende til interne problemer i NATO og EU. Koalitionens nuværende militære engagement er helt givet både lovlig og forklarlig. Det er imidlertid min klare opfattelse, at en fortsat tilstedeværelse i lang tid fremover ikke vil forbedre situationen i Irak. Tværtimod vil den forværre situation. Derfor finder jeg, at vore styrker skal beordres til at afslutte uddannelsen af irakerne og overdrage ansvaret til dem senest til sommer. Irak er ikke et dårligt uddannet land uden økonomiske midler. De er nu i en situation, hvor de bedre end koalitionen vil kunne sikre befolkningens fremtid. Regeringen må være enig med mig. Ideen om at udsende "ubevæbnede militære helikoptere", der kun skal operere, når der ikke er risiko for at blive angrebet, viser, at regeringen efter min mening ikke forstår situationen i Irak.