Lokalpolitik

S fyrer Brian Pedersen fra næstformandspost

Også posten som AVØ-formand hænger i en tynd tråd

Brian Pedersen - fyret fra næstformandspost.

Brian Pedersen - fyret fra næstformandspost.

FREDERIKSHAVN:Socialdemokraterne vil afsætte Brian Pedersen som næstformand for plan- og miljøudvalget. Han blev i sidste måned ekskluderet af partiet, fordi han ikke stemte for kommunens 2008 budget. I stedet stiller Socialdemokraterne med Palle Thomsen som kandidat til næstformandsposten i udvalget. Brian Pedersen må formentlig også vinke farvel til den lønnede post som formand for Affaldsselskabet Vendsyssel Øst (AVØ). Venstre har mulighed for at spænde ben for socialdemokraterne i plan- og miljøudvalget. Udvalget konstituerer sig selv, og der er efter Brian Pedersens eksklusion ikke længere socialdemokratisk flertal i udvalget. Men Venstre vil ikke medvirke til at sikre Brian Pedersens næstformandsposten eller bringe en anden kandidat end Palle Thomsen i spil, oplyser John Kristensen. - Vi stiller os neutrale. Sagen blev drøftet på Venstres gruppemøde torsdag. - Det er kutyme, at i udvalg, hvor vi har formandsposten, der har Socialdemokraterne næstformandsposten og omvendt, siger John Christensen. Tungen på vægtskålen I AVØs bestyrelse er puslespillet mere kompliceret. Her sidder de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer med afgørende stemmer, hvis Socialdemokraterne vil afsætte Brian Pedersen fra formandsposten. Om Socialdemokraterne vil det er ikke afklaret endnu, oplyser gruppeformand Birthe Marie Pilgaard. - Men det kunne godt tænkes, for vi anser begge poster for vigtige for Socialdemokraterne. Også i AVØ-bestyrelsen vil Venstres medlemmer undlade at stemme, hvis Socialdemokraterne foreslår en omkonstituering. - Socialdemokraterne har retten til formandsposten i AVØ, fordi den er en del af konstitueringen, siger John Christensen. - Derfor er min og Venstregruppens holdning, at vi holder os neutrale, hvis Socialdemokraterne vil skifte formanden ud. Socialdemokraterne har efter Brian Pedersens eksklusion tre medlemmer i AVØs bestyrelses og Venstre to. Men med tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er der en teoretisk mulighed for, at Socialdemokraterne ikke kan mønstre stemmer nok til en omkonstituering.