Overenskomster

S-gruppe vil lønne FOA bedre

SKØRPING:Den socialdemokratiske byrådsgruppe synes ikke, at Skørping Kommune bare skal stryge gevinsten ved den lønnedgang, som FOA's medlemmer har udsigt til ifølge deres uheldige, nye overenskomst. - Vi vil gerne prøve at holde FOA-medlemmerne skadesløse her i kommunen. Lønsummen er der jo, forklarer S-gruppeformand Flemming Møller Mortensen. På kommunens budget er alle lønninger fremskrevet ud fra det eksisterende lønniveau, og derfor er det kommet bag på begge parter - også kommunen som arbejdsgiver - at resultatet hos FOA blev en reel lønnedgang i stedet. - Det er en paradoksal overenskomst. For os handler det om fastholdelse og rekruttering og om at sende det rigtige signal. Her taler vi jo ikke om en højtlønnet gruppe, siger Flemming Møller Mortensen, som i første omgang vil spørge forvaltningen, hvor mange ansatte og hvor mange penge det drejer sig om. Også amtet vil bestræbe sig på at holde sine FOA-ansatte skadesløse.