Lokalpolitik

S-gruppen har sikret kommunen en smertefri overgang til nye tider

HALS:Hvis ikke vælgerne ved kommunalvalget i 1997 havde sikret et historisk magtskifte i Hals Byråd, ville Hals Kommune ikke have været ret godt rustet til den planlagte kommunalrerform. Det fastslog formanden for Socialdemokraternes byrådsgruppe, Jørgen Hansen, da han på S-lejrens årlige generalforsamling aflagde beretning på vegne af byrådsgruppen. - Den bagstræberiske holdning, som de borgerlige partier i Hals Byråd udviser, når det drejer sig om tilvejebringelse af ressourcer til at udvikle Hals Kommune, viser, at vi uden systemskiftet ved valget i 1997 kunne imødegå en kommunesammenlægning med en nedslidt kommune, som vi så skulle overbevise en ny og større kommune om, at vi var værd at investere i, sagde Jørgen Hansen, der derefter pegede på en række af de nye tiltag, hvor S-lejren har ageret lokomotiv i budgetlægnings-faserne. Her fokuserede han blandt andet på de løbende skolerenoveringer, på den nye jollehavn i Hals, på den nye cykelsti mellem Holtet og Gandrup, på udlejningen af IT-huset og nyetableringen af Polar Seafood i V. Hassing og på den fore-stående byforskønnelse i V. Hassing. - Det er lang tid siden, at vi sidst har haft et byforskønnelsesprojekt i Hals Kommune, og det er den socialdemokratiske byrådsgruppes holdning, at byfornyelsen skal fortsætte i Gandrup, Ulsted og Hou. Dyrt frit valg Derudover fokuserede Jørgen Hansen også på den af VK-regeringen nyindførte fritvalgs-ordning, der i Hals Kommune ikke har fået én eneste borger til at vælge et privat tilbud frem for det offentlige. Det har ifølge Jørgen Hansen kostet kommunen over 500.000 kr. at nå til dén kendsgerning. - Den socialdemokratiske byrådsgruppe kan meget let få øje på opgaver, som vi i stedet kunne have brugt disse penge til - og som ville have været til gavn for borgerne - frem for at bruge skattekroner på regeringens ideologiske korstog, tilføjede Jørgen Hansen.