Gymnasiale uddannelser

S: Gymnasier og erhvervsskoler skal fusionere

KØBENHAVN:Højere i hatten og en hue til håndværkerne også. Der skal være mere status i at gå på erhvervsskolerne, og det lykkes, hvis skolerne bliver slået sammen med gymnasier, hf, handelsskoler. Sådan lyder det i Social-demokraternes nye udspil på uddannelsesområdet, som de præsenterede i går. Dansk Folkeparti og undervisningsminister Bertel Haarder (V) afviser at vride armen om på skolerne via lovgivning, mens De Radikale slet ikke mener, at sammenlægninger løser problemerne. - Formålet er at lave nogle meget attraktive undervisningsmiljøer, hvor alle uddannelser har lige meget prestige. Man kan frivilligt beslutte at indgå i samarbejde. Det nye, der ligger i vores forslag, er at have en forpligtende målsætning på regionalt niveau om, at alle uddannelser laver en paraply over uddannelserne, som netop er forsvundet med regeringens struktur-reform, siger uddannelsesordfører for socialdemokraterne Christine Antorini. Dansk Folkeparti afviser Dansk Folkeparti frygter, at store regionale uddannelsescentre går ud over yderområderne. Derfor afviser de, at sammenlægninger skal være en forpligtigelse gennem en rammelov. - Der er allerede nu mulighed for, at skolerne og gymnasier lægges sammen i centre ad frivillighedens vej. Og vi vil ikke være med til at kræve sammenlægninger via lovgivning, siger uddannelsesordfører for Dansk Folkeparti Martin Henriksen. Han afviser også at bringe skolepraktikken tilbage på erhvervsskolernes skema - en idé Socialdemokraterne også arbejder med. - Det kan de droppe. Praktikpladser kan i stedet skaffes via flere penge til virksomheder, som har mange i praktik, og færre til dem som tøver med at tage en erhvervselev under vingerne. På frivillig basis At sammenlægninger skal foregå ad frivillighedens vej og allerede er på vej, fordi gymnasierne er blevet selvejede, bakkes op af undervisningsminister Bertel Haarder (V), som dog overordnet synes godt om idéen. - Vi har nu lavet fri bane for lokalt samarbejde og fusioner på frivilligt basis, og det skal vi lade gro nedefra, inden vi tager stilling til, om det skal samles, siger han til Politiken. Det afviser Enhedslistens Per Clausen, som ellers bakker op om samarbejde. - Vi har brug for, at institutionerne samarbejder, men selveje ødelægger samarbejdet, fordi det betyder, at institutionerne skal konkurrere imod hinanden. Selvejetanken er også ødelæggende for undervisningskvaliteten, fordi uddannelsesstederne bruger penge på annoncer og reklamer frem for på eleverne, forklarer han. De Radikale mener slet ikke, at problemerne på erhvervsskolerne kan løses ved at slå murstenene sammen til én skole for gymnasier, hf, handelsskoler og erhvervsskoler. Der skal mere dybtlæggende pædagogiske overvejelser til, mener de. /ritzau/

Breaking
Politi undersøger mistænkeligt dødsfald
Luk