EMNER

S håber, der snart er noget at komme efter

Socialdemokraterne gør deres bedste for at holde liv i Lars Løkkes bilag i håb om, at noget smuds vil klæbe til ham

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Stats­mi­nis­ter An­ders Fogh Ras­mus­sen var ons­dag i sam­råd i bilagssagen om Lars Løk­ke. Der var ikke no­get nyt i sa­gen, men So­cial­de­mo­kra­ter­ne vil ger­ne hol­de liv i for­tæl­lin­gen om Venst­res le­ve­mand af en kron­prins. Ba­gerst tv. ses Ras­mus Prehn (S) og ba­gerst th. Morten Bød­skov (S). Foto: Scan­pix

KØBENHAVN:For syv år siden holdt daværende leder af oppositionen, Anders Fogh Rasmussen (V), en grundlovstale, hvor han satte et hidtil uhørt hårdt angreb ind på Socialdemokraterne. Efter næsten 10 år med Poul Nyrup Rasmussen, mente Anders Fogh Rasmussen, at Socialdemokraterne var "begyndt at se statsapparatet som sit eget partiapparat, og det har betydet en endeløs række af eksempler på kammerateri, magtmisbrug og foragt for Folketinget." Et halvt år efter vandt Fogh en knusende sejr. En sejr, som blandt andet byggede på en langsom men sikker nedslidning af den Socialdemokratiske regering, som i valgkampen forgæves forsøgte at fortælle folk, hvor godt det gik med økonomien. Samme kunststykke drømmer Socialdemokraterne om at gentage, og står det til dem, bliver 1. maj talen i dag Helle Thorning-Schmidts pendant til Anders Fogh Rasmussen grundlovstale. Hidtil har Anders Fogh Rasmussen ikke selv haft ret mange sager, der kan puttes i kassen med magtfuldkommenhed, men med Lars Løkke Rasmussens bilagssag er der endelig noget at komme efter. Godt nok er det små beløb, og godt nok forsøger Lars Løkke Rasmussen at lukke sagen med redegørelser og undskyldninger, men Socialdemokraterne gør alt for at holde liv i fortællingen om Venstres levemand af en kronprins. Derfor måtte Anders Fogh Rasmussen i går i samråd om sagen. Ikke fordi der kom noget nyt frem af den grund, men for at få gentaget alt det gamle endnu en gang. Indtil nu har Socialdemokraterne ladet kommunalordfører Rasmus Prehn køre sagen, men i går var Morten Bødskov fra ledelsen også med til at tegne et billede af bilagssagen, som den nyeste i en lange række sager om misbrug. Problemet for Socialdemokraterne er, at de står ret alene med den indædte kritik. SF vil slet ikke ind i balladen, men kritiserer blot, at rodet skygger for politiske debatter, og hos De Radikale er angrebet heller ikke helhjertet. Derfor risikerer Socialdemokraterne, at det hele kommer til at se lidt for nidkært ud, men de tager indtil videre chancen i håbet om, at lidt af skidtet vil sætte sig fast på regeringen og Lars Løkke Rasmussen, for når det kommer til nedslidning, så har lidt også ret.