S: - Handling nu!

Erik Sørensen & Co efterlyser mere offensiv indsats

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg besøgte Frederikshavn i forbindelse med massefyringerne på MAN Diesel og lovede hjælp til Frederikshavn, men virkeligheden blev "en kold afvaskning". Foto: Carl Th. Poulsen

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg besøgte Frederikshavn i forbindelse med massefyringerne på MAN Diesel og lovede hjælp til Frederikshavn, men virkeligheden blev "en kold afvaskning". Foto: Carl Th. Poulsen

Den alarmerende ledighed blev det altdominerende tema, da det nye byråd holdt sit første ordinære møde. Socialdemokraterne med gruppeformand Erik Sørensen i spidsen opfordrede til en hurtig indsats for at hjælpe de stadigt flere ledige og skabe ny dynamik i en svær tid. Frederikshavn Kommune har søgt EU's globaliseringsfond om 58 mio. kr. til efteruddannelse, omskoling og kompetenceudvikling af de mange ledige. Til gengæld vender beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) tommelfingeren nedad til Frederikshavn Kommunes ansøgning om hjælp fra statens side. - Nationalt er der åbenbart ikke noget at komme efter, selv om ministeren sagde, at "vi bare kunne ringe", da hun besøge MAN Diesel. Det er et problem, at hun nu skyder alt ned, sagde Erik Sørensen. Han fandt det yderligere bekymrende, at det nye byrådsflertal har aflyst processen med lokalt at mobilisere alle gode kræfter, dels i form af den nu skrinlagte mobiliseringskonference, dels ved at nedlægge erhvervs- og turismeudvalget. - "Kommunens "nye regering" vil satse på kommunens kerneopgaver, men forudsætningen er altså, at vi først tjener pengene til de kerneydelser, sagde Erik Sørensen og inviterede til tæt samarbejde, hellere i dag end i morgen. - Senest 1. april bør der ligge handlingsplaner. Vi socialdemokrater melder os ind i kampen. Med fuld hammer og åbent sind, lovede socialdemokraternes nye gruppeformand. Ikke enten eller Borgmester Lars Møller (V) tog imod den udstrakte hånd og lovede et snarligt udspil: - Det ér alvorligt. Ledigheden er tæt på seks procent, og ungdomsledigheden stiger voldsomt. Det skal vi gøre noget ved. Jeg tror bare ikke, at erhvervs- og turismeudvalget er løsningen. Det er for bureaukratisk og vi hjælper ikke erhvervslivet, ved at et udvalg sidder og fordeler en million til hinanden, sagde Lars Møller. Venstres gruppeformand, Anders Broholm, var både "træt og skuffet" over Inger Støjbergs kolde afvaskning, men understregede, at det ikke er enten eller: Vi skal satse både på kommunale kerneopgaver og udvikling. Høj- og lavkonjunktur Arbejdsmarkedsudvalgets formand, Søren Visti Jensen (SF), beklagede "det intetsigende og meget lidt visionære svar" fra beskæftigelsesministeren, og understregede, at det haster med at omlægge beskæftigelsespolitikken fra højkonjunktur til lavkonjunktur og ledighed. - Regeringen fokuserer på kontrol, pisk og mistænkeliggørelse af de ledige i stedet for at lukke op for det, alle godt ved er nødvendigt, nemlig en generel opkvalificering af vores arbejdskraft til at imødegå fremtidens krav. Der er kun plads og økonomi til lapperier og mere eller mindre tåbelig og utilstrækkelig aktivering. Søren Visti forudså, at reglerne om supplerende dagpenge, som den ledige kun kan modtage i 30 uger, vil ramme særlig hårdt i Frederikshavn Kommune: - Det er ikke blot de frivillige brandmænd, men også fiskeindustrien og turisterhvervet, der i længere perioder ikke kan tilbyde de ansatte fuldtidsarbejde, der bliver ramt, og store befolkningsgrupper i bl.a. Skagen vil på sigt blive tvunget ud i fuldtidsledighed, når retten til supplerende dagpenge ophører, sagde Søren Visti.