Skattepolitik

S har sat værdier over styr

Det Radikale Venstre ønsker en skattereform, som nedsætter indkomstskatten. Til gengæld skal afgifterne på f.eks. kemikalier og benzinslugende biler op. Det skal nemlig kunne betale sig at arbejde - og at vælge de miljøvenlige løsninger.

Ved at sænke skatten på arbejde, vil den enkelte familie få flere penge med hjem. Det giver frihed. Til f.eks. at få håndværkere til at ombygge huset, frem for at gøre det selv. Eller for at gå på nedsat tid. Andre vælger måske at arbejde mere, fordi de elsker deres job og gerne vil yde en ekstra indsats, især hvis det også kan ses på det månedlige kontoudtog. Den gode nyhed er, at næsten alle uden for Christiansborg er enige i, at skatten skal ned på arbejde. Den dårlige nyhed er, at regeringen og Socialdemokratiet har forlovet sig med skattestoppet. Både Fogh og Thorning har lovet vælgerne, at skattestoppet består over de næste to valg. Det er helt uforståeligt. Socialdemokraterne burde jo være optaget af at indrette skattesystemet, sådan at de bredeste skuldre bærer mest. Skattestoppet indebærer det modsatte: Det er de rigeste, som har fordel af, at eksempelvis ejendomsværdiskatten, miljøafgifterne og bilskatterne er låst fast. Skattestoppet er asocialt. Og det begrænser den økonomiske vækst. På den baggrund er det interessant at læse Lotte Bundsgaards beskrivelse af, hvorfor Socialdemokraterne har tilsluttet sig skattestoppet. Det har de af taktiske grunde. Det har de, fordi de tror, at det er det, flertallet af danske vælgere helst vil høre. Hvor er det ærgerligt, at Socialdemokraterne har valgt at sætte deres værdier over styr – bare for at få magten. For hvad er der egentlig ved at få magten, hvis man på forhånd har lovet at videreføre Foghs politik? I Det Radikale Venstre vil vi af med både Fogh og hans politik. Vi håber stadig, at Socialdemokraterne vil hjælpe os med det.