Lokalpolitik

S holder debatmøde

PANDRUP:Socialdemokratiet i Fjerritslevkredsen kunne dårligt have ønsket sig et bedre tidspunkt at holde offentligt debatmøde om en kommunalreform. Tirsdag aften er der møde i Jetsmark Hallen, hvor alle interesserede har mulighed for at deltage i debatten om nedlæggelse af amter og dannelse af flere storkommuner i landsdelen. Og med regeringens udmeldinger i de seneste dage om en nedlæggelse af amterne er emnet blevet mere aktuelt end nogensinde. For eksempel vil spørgsmålet, om Jammerbugtkommunerne skal lægges sammen blive rejst, ligesom en nelæggelse af amtet naturliogvis vil blive drøftet. Socialdemokraternes Ole Stavad kommer med et oplæg til debatten, og han håber, at mange møder op for at deltage i debatten. - Det kan lyde tørt at snakke om struktur, men det er vigtigt, at folk deltager i debatten, for det har stor betydning for fremtidens velfædssamfund, siger Ole Stavad. - Vi er vant til et meget decentralt styre med stor lokal indflydelse og kendskab til de valgte politikere som vi kan møde nede i brugsen. Hvordan kan denne kvalitet bevares ved en eventuel sammenlægning, spørger Ole Stavad. - Opgaverne løses nu tæt på borgerne i fuld åbenhed. Borgerne har mulighed for at følge beslutningerne. Er vælgerne utilfredse kan de uskiftet de valgte politikere ved næste valg. Nærdemokratiet skal derfor bevares således at magtmisbrug undgås. Derfor er det vigtigt at ansvaret for de centrale velfærdsopgaver placeres hos direkte folkevalgte og ikke hos en udpeget professionel bestyrelse som ikke skal stå til regnskab overfor brugere og borgere ved næste valg, tilføjer Ole Stavad.