Lokalpolitik

S i offensiven

Drøje hug til V og SF for svigt

NIBE:Afskedigelser på rådhuset, planerne om et motel ved havnen i Nibe, udliciteringer og sammenlægning af kommuner stod højt på dagsordenen hos de omkring 30 fremmødte under socialdemokraternes lokale generalforsamling. - Bedriftssundhedsstjenesten har iværksat en undersøgelse af det psykiske arbejdsmilø blandt de kommunalt ansatte, og før rapporten ligger klar, er det for tidligt at påtale eventuelle svigt, siger gruppeformand får den socialdemokratiske byrådsgruppe, Elin Møller. Hun satser på, at områder som "det grønne" klarer frisag, når kommunale ydelser snart bliver udbudt ved lov. Hun håber, at området både viser sig bedst og billigst på kommunale hænder, og hun fornemmer, at de fremmødte generelt var kritiske over for et motel tæt ved Bryggen, der nu har fået status af helårsbeboelse. Formand for S i Nibe Kommune, Jan Gregersen, beklagede på generalforsamlingen "Venstres enevælde". - Man kan absolut ikke sige, det har kedeligt at være socialdemokrat det forløbne år, men det kan til tider være ret frustrerende. Lokalt har det været svært at føre konstruktivt politik, da Venstre har valgt ikke at lave det brede samarbejde, som man lovede i valgkampen. Formand Jan Gregersen frehæver sager som nedrivningen af Nibe Boldklubs gamle klubhus, nedlæggelsen af 10. klasse på Nibe Skole fra det kommende skoleår - S foreslog bevaring - og S klandrer SF for at indgå budgetforlig med Venstre udenom socialdemokraterne. - SF leverede det brede samarbejde på et sølvfad for borgmesteren og fik et par småbider. Ting som også vi havde med i vores budget oplæg, men vi havde nogle mærkesager, vi ikke ville give køb på. - Efterfølgende har SF forsøgt at latterliggøre os, fordi vi ikke var med i budgetforligt, hvilket kunne give en den tanke, at SF ikke er særlig stolt ved at være en del af forliget, som har givet en del afskedigelser på rådhuset, netop en udvikling som Mogens O. Madsen og resten af SF brugte som en af forklaringerne på at indgå forlig med V. Socialdemokraterne har nu nedsat en arbejdsgruppe, der får til at opgave at arbejde frem mod næste kommunalvalg i 2005 og foreslå kandidater, hvadenten det bliver til byrådet i den nuværende Nibe Kommune, eller en større administrativ enhed. - Vi har endnu ikke lagt os fast, men jeg fornemmer, at flertallet går ind for en sammenlægning, der kunne omfatte eksempelvis Aalborg og/eller Støvring/Skørping, siger Elin Møller.