S: Ikke råd til fest for ældre

Rådmands forslag om at give 200 pr. strejkeramt ældre medborger får en kold skulder af S

Da sosuassistenterne og det øvrige personale på kommunens plejehjem vendte tilbage på arbejde 7. maj, foreslog ældrerådmand Tina French Nielsen (V), at hun gerne så udbetalt en form for kompensation for ringere service til de berørte plejehjems bruger- og pårørenderåd, der selv kunne bestemme, hvordan kompensationen skulle udformes. Et forslag, der blev hilst velkommen af ældrerådsformand Niels Ove Christiansen. Men Socialdemokraterne har med deres 4 mod 3 flertal i ældre- og handicapudvalget afvist rådmandens flertal. – Det er en meget sympatisk tanke og vi ved godt, at de ældre har lidt, men vi er nødt til at være økonomisk ansvarlige. Vi har problemer nok med at få budgettet til at hænge sammen i forvaltningen, og vi har heller ikke endnu set de økonomiske omkostninger af strejken, siger gruppeformand for Socialdemokraterne samt næstformand i ældre- og handicapudvalget, Anna Kirsten Olesen. Den kolde skulder fra byrådets klart største parti skuffer ældrerådmanden. – Jeg er ked af det på borgernes vegne, og jeg synes det er ærgerligt. Det er en skam, at Socialdemokraterne ikke vil være med til at tilgodese dem, der har været ramt med 200 kroner pr. borger. Det vil dreje sig om cirka 100.000 kroner i alt, og vi har altså sparet en del i ikke-udbetalt lønudgifter i forbindelse med strejken, siger Tina French Nielsen. Det blev vurderet, at Aalborg Kommune har sparet 300.000 kroner om dagen på lønnen, men at man forventede merudgifter på ekstra rengøring, ikke afholdt ferie i det forgangne ferieår samt altså den kompensation, som Tina French Nielsen foreslog. Socialdemokraterne har dog ladet en lille dør stå på klem. – Når vi får den økonomiske opgørelse 10. juni, så ved jeg ikke om vi bløder op, men vi har som sagt andre steder, hvor pengene også kan bruges, og desuden ved vi jo heller ikke, hvad urafstemningen (FOA's medlemmer skal senest 29. maj afgive deres stemme til forliget, red.) ender med, så der er mange ubekendte, slår Anna Kirsten Olesen fast. Formand for Ældrerådet i Aalborg Kommune, Niels Ove Christensen, ærgrer sig over socialdemokraternes afvisning. – Vi skylder især de hårdest ramte ældre en god ekstra oplevelse ovenpå strejken. En del af de sparede kroner, men ikke alle, burde føres tilbage. – Jeg har forståelse for, at politikerne skal have et overblik, men vi kan ikke vente et halvt eller helt år. Det skal være nu, siger ældrerådsformanden.