Skattepolitik

S ikke til at stole på

Regeringen har fremlagt tre planer for Danmarks fremtid.

De tre planer omfatter en egentlig kvalitetsreform af den offentlige sektor. Hovedpunkterne i denne plan er bl.a. øget uddannelse og efteruddannelse, bedre arbejdsmiljø m.v. er aftalt med arbejdsmarkedets parter. Derudover er der fremlagt en massiv investeringsplan for offentlige bygninger og udstyr som sygehuse og skoler. Endelig har regeringen fremlagt en økonomisk plan for vores samfunds udvikling. Den økonomiske plan omfatter en skatteomlægning, som betyder, at vi lemper skatten på arbejde, men øger energiafgifterne. Alle borgere i det danske samfund vil få fordel af omlægningen. Det skyldes, at erhvervslivet finansierer en betydelig del af energiafgiften. Faktisk er det sådan, at det er erhvervslivet selv, som finansierer lempelserne i topskatten. I årevis har vi hørt fra industri m.v., at en lempelse af topskatten er afgørende for vores konkurrenceevne og tiltrækning af arbejdskraft. Vi har lyttet til erhvervslivet. Det er jo trods alt dem, som skal bruge arbejdskraften og også dem, som skal producere og afsætte varerne verden over. Men i Venstre har vi ikke accepteret, at familier og pensionister skal betale gildet. Derfor er det erhvervslivet selv, som må finansiere lempelsen i topskatten. Populært kan man sige, at vi flytter pengene fra aktionæren til funktionæren. Lempelserne i mellemskatten og det forhøjede fradrag finansieres af de øvrige energiafgifter samt af den lovbundne skattelettelse som følge af overskuddet i Arbejdsmarkedsfonden. En lov, Socialdemokraterne for øvrigt selv fik vedtaget, da de var i regering. Set i sammenhæng hermed er det utroligt, at Helle Thorning-Schmidt på hele befolkningens vegne indigneret angriber vores skatteomlægning. Situationen er nemlig den, at Helle Thorning-Schmidt og hendes parti vil opkræve pengene hos rig som fattig, men uden at kompensere de dårligst stillede. For et par år siden fremlagde Socialdemokraterne et andet udspil, nemlig at lempe top og mellemskatten mere end vi gør, men igen uden at kompensere de dårligst stillede. Jeg vil som borger ikke sætte 25 øre på det socialdemokratiske skattestop eller nogen som helst anden skattepolitik, S måtte vælge af ”taktiske” årsager, som Lotte Bundsgaard udtrykte det. Socialdemokratisk skattetaktik har altid været en bombe under borgernes tryghed, mens VK-regeringen konsekvent har sikret borgerne mod angreb på privatbudgettet.