Lokalpolitik

S imod skattenedsættelse i 2003

Byrådsgruppen ønsker en foreslået besparelse på folkeskolen fjernet

Den socialdemokratiske byrådsgruppe har stillet ændringsforslag til den indstilling om budget 2003, som et flertal bestående af Venstre og Liste T har fremsendt til kommunalbestyrelsens andenbehandling torsdag 10. oktober. Ole Christensen, gruppeformand for socialdemokraterne, fortæller, at byrådsgruppen især er imod en eventuel nedsættelse af kommuneskatten, som af flertallet er vedtaget med 0,3 procentpoint. - Brovst Kommunes økonomi er nu rettet op. Der er en kassebeholdning ved udgangen af 2002 på mere end 31 millioner kr.. Dertil kommer i 2003 yderligere 8,5 mio. kr. i indtægt fra ombygningen af Møllegården, forklarer Ole Christensen. Han tilføjer, at der nu er mulighed for at iværksætte den lange række af anlægs- og renoveringopgaver, som har trængt sig på de seneste år. - Men det kan kun lade sig gøre, såfremt økonomien hænger fornuftigt sammen. Socialdemokraterne havde gerne set et bredt budgetforlig, men det var ikke muligt. Vi ønsker ikke at være med i et forlig, hvor man med den ene hånd skærer ned på servicen overfor borgerne og med den anden hånd sænker skatten. Han tager også afstand fra flertalsindstillingen fra økonomiudvalget, der byder på flere serviceudvidelse på driften. - Forskellen på kommunens indtægter og udgifter indskrænkes allerede fra næste år, og der er skabt stor usikkerhed om, hvordan driftråderummet vil se ud i årene, der kommer. Ole Christensen gør opmærksom på, at det er nødvendigt med en stram styring af økonomien. Derfor indeholder listen over ændringsforslag fra socialdemokraterne også yderligere stramninger på driftsområdet. - Vi har som en målsætning i årene, der kommer, at fastholde en kassebeholdning på 20-25 mio. kr. incl. gælden til forsyningsvirksomhederne, og at fastholde et driftsråderum hvert år på 5-10 mio. kr. Dette driftsråderum skal dække anlæg, eventuelle driftsudvidelser og uforudsete omkostninger på driften. 3.250.000 kr. Ændringsforlagene fra socialdemokraterne lyder på 3,25 mio. kr., hvoraf bortfald af skattebesparelsen alene vil give 2,504 mio. kr. i kommunekassen. Desuden foreslår S-gruppen, at der ikke skal spares på folkeskoleområdet, så af flertallet først var ønsket med 600.000 kr. og efter andenbehandlingen i økonomiudvalget reduceret til 300.000 kr. For 2003 vil forslaget kun få virknig i fem måneder, hvorfor besparelsen vil være på 125.000 kr. - Vi vil også gerne afskaffe den ordning, der giver forældre mulighed for at passe egne børn i hjemmet. Denne ordning er medvirkende til at udhulse helheden i kommunens pasningstilbud og koster næste år 196.000 kr. Ole Christense fatter ikke, at flertallet vil afsætte 100.000 ekstra kr. til aflastning af ældre og handicappede i eget hjem og indstilelr, at dette beløb fjernes fra budgettet sammen med en tilbageførsel af 75.000 kr. til SFO. Ydermere indstilles, at ekstra midler til diverse råd på 25.000 kr fjernes. - Vi ønsker også at flertallets indstilling om yderligere drift på nær hovedrengøring og edb fjernes fra budgettet. Det drejser sig samlet om 475.000 kr. På anlægsområdet indstiller soceilademokraterne, at der i både 2003 og 2004 afsættes 1,55 mio. kr. til et idræts- og kulturcenter ved Brovst Hallen, at der i 2003 afsættes 60.000 kr. til et nyt indgangsparti ved rådhuset, samt at der udarbejdes en langsigtet investeringsstrategi for den lange række anlægsopgaver, der skal løses i de kommende år.

Breaking
Megastore vinger skal fremstilles i Aalborg: Investerer 300 mio. kr.
Luk